Karolina Kindler-Skowronek została nową dyrektorką Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu. Na tym stanowisku zastąpiła Andrzeja Daneckiego, który przeszedł na emeryturę.

Karolina Kindler-Skowronek jest absolwentką Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (na kierunku Wzornictwo – projektowanie szkła) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku Edytorstwo – redakcja tekstu). Zdobytą wiedzę od prawie 20 lat wykorzystuje w swojej pracy zawodowej oraz artystycznej.

W tym czasie zajmowała się szeroko pojętą działalnością twórczą. Swoją pracę artystyczną prezentowała na ponad 30 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami – m.in. w Kanadzie oraz w Czechach.

Brała udział oraz współorganizowała szereg imprez artystycznych, takich jak plenery, wystawy, spotkania artystyczne, wykłady. Była kuratorem wystaw malarskich i szkła artystycznego m.in. wystawy w Galerii Muzealnej Leszka Dutki w Zawierciu w 2015 roku.

Współpracuje również z kilkoma galeriami sztuki oraz instytucjami kultury m.in. Pałacem Schoena – Muzeum w Sosnowcu. Przez kilka lat pracowała w MOK jako instruktor zajęć plastycznych. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu uczy projektowania graficznego i reklamy, jest też grafikiem – freelancerem.

Od 1 września 2020 roku była kuratorem w Galerii Stara Łaźnia im. Leszka Dutki. Do jej obowiązków należało kierowanie i zarządzanie placówką pod kątem artystycznym – przygotowanie planu wystaw oraz wydarzeń, nadzorowanie ekspozycji, pozyskiwanie autorów, promowanie miasta oraz zbiorów, opieka nad zbiorami szkła kryształowego oraz pozyskiwanie nowych eksponatów.

Zajmuje się też promowaniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego miasta, a w szczególności długiej historii szklarstwa w naszym mieście oraz regionie. Wspólnie z Fundacją Fly with Art z Krakowa napisała projekt „KRYSZTAŁY ZAGŁĘBIA – projektanci hut Zagłębia”.