Za nami pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowy Górniczej. Trzydziestu dwóch młodych radnych złożyło ślubowanie, w którym zobowiązało się do działania na rzecz dąbrowskiej młodzieży.

22 czerwca odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowy Górniczej. Trzydziestu dwóch młodych radnych – reprezentujących dwanaście szkół ponadpodstawowych – złożyło ślubowanie i wybrało swoje władze.

– Wspólnie z dąbrowską młodzieżą nie tylko opracowaliśmy wizję funkcjonowania rady, lecz także wyposażyliśmy ją w niezbędne kompetencje – podkreśla Magdalena Mike, członek komisji wyborczej. – Myślę, że w związku z powołaniem Młodzieżowej Rady, w naszym mieście zawita nowa energia. Ważne jest, aby wspierać młodych ludzi w świadomym i aktywnym uczestniczeniu w życiu lokalnej wspólnoty – dodaje opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, Marta Bobrowska-Juroff.

Młodzieżowa Rada Miasta w Dąbrowie Górniczej - fot. Studio DG
Młodzieżowa Rada Miasta w Dąbrowie Górniczej – fot. Studio DG

– Podczas każdej sesji pojawiać się będzie mnóstwo pomysłów, które następnie my – radni będziemy mogli zrealizować. Po sesji inauguracyjnej jestem przekonany, że uczniowie naszych szkół dokonali dobrego wyboru – mówi Szymon Widera, radny Rady Miejskiej i przewodniczący miejskiej komisji wyborczej.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została wybrana Wiktoria Debabowa, a wiceprzewodniczącymi: Karolina Szumiał, Mateusz Ligenza i Maksymilian Górka.

Młodzieżowa Rada Miasta w Dąbrowie Górniczej - fot. Studio DG
Młodzieżowa Rada Miasta w Dąbrowie Górniczej – fot. Studio DG

– W MRM znajdują się osoby o barwnych charakterach, często odmiennych od siebie. To, co nas połączyło, to chęć działania i niegasnący zapał. Marzy mi się zorganizowanie debaty czy też panelu dyskusyjnego. Takie formy mają charakter edukacyjny, ale również integracyjny. Jestem zdecydowaną zwolenniczką akcji, w które może włączyć się absolutnie każdy. Na pewno nie będzie łatwo, jest to dla nas zupełnie nowe doświadczenie, lecz wierzę, że dzięki współpracy uda nam się działać w pełnej krasie – mówi Wiktoria Debabowa, przewodnicząca MRM.

Mateusz Ligenza podkreśla, że chce nawiązać dobre relacje z Radą Miejską i Radą Seniorów. – Dzięki współpracy możemy organizować akcje czy festiwale, które będą skupiać się na integracji młodzieży z seniorami – mówi. – Chcemy udowodnić, że głos młodzieży liczy się w naszym mieście – podsumowuje Maksymilian Górka.

Młodzieżowa Rada Miasta w Dąbrowie Górniczej - fot. Studio DG
Młodzieżowa Rada Miasta w Dąbrowie Górniczej – fot. Studio DG

Młodzieżowa Rada Miasta to apolityczny organ powołany do reprezentowania młodzieży. Celami rady jest m.in. podejmowanie działań o charakterze konsultacyjnym, w szczególności w zakresie rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży, inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, a także integracji i współpracy środowisk młodzieżowych w życiu miasta. Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowy Górniczej trwać będzie dwa lata.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Młodzi biorą sprawy w swoje ręce. Weronika Mączka przewodniczącą MRMS