To już ostatnie dni, aby oddać swój głos w ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego w Będzinie. Mieszkańcy mogą współdecydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta w 2021 roku.

Trwa głosowanie w będzińskim budżecie obywatelskim. Do podziału jest 1 mln zł, a zwycięskie pomysły zostaną zrealizowane w 2021 roku. Mieszkańcy mogą oddać swój głos, na jeden z 23 pozytywnie zaopiniowanych projektów, do 12 października. – To projekt dedykowany inicjatywom mieszkańców i szansa na ich realizację – podkreśla Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Mieszkańcy królewskiego miasta mogą głosować na dwa sposoby: poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej miasta lub w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w urzędzie (w godzinach pracy urzędu).

Każdy mieszkaniec Będzina może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddana jednego głosu. Formularz interaktywny lub kartę do głosowania udostępnia się osobie uprawnionej po uprzedniej weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu. Na karcie dostępnej w urzędzie głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w karcie obok wybranego zadania. Głos uważa się za nieważny, jeśli wybrano więcej niż jedno zadanie lub nie wybrano żadnego zadania, lub gdy głosujący nie postawi znaku „X” w kratce obok wybranego zadania.

Będzinianie mogą wybierać spośród 23 pozytywnie zweryfikowanych projektów. Są to m.in.: Patio seniora, EduOgród – projekt edukacyjno-rekreacyjny, strefa nauki i zabawy, poprawa funkcjonalności boisk sportowych, doposażenie placu zabaw, montaż stojaków na rowery, remonty chodników, budowa nowych miejsc parkingowych, ogrodzenie terenu placówek dla dzieci czy zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ramach poprzedniej, drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Będzinie, do realizacji wyłoniono siedem zadań: Bezpieczny Będzin, Zamkowy plac zabaw, zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego, poprawa funkcjonalności boisk sportowych, remont chodnika przy ul. Paryskiej oraz Strefa Aktywności Rodzinnej.