Fit festyn w Antoniowie, miejsca parkingowe przy ul. Morcinka, rozbudowa monitoringu na Manhattanie i remont w Domu Kultury w Ząbkowicach to tylko kilka z 94 projektów, jakie zostaną zrealizowane w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Ich wartość będzie wynosić 8 milionów złotych.

W Dąbrowie Górniczej już po raz szósty realizowany jest budżet obywatelski, z kolei po raz drugi oparty o innowacyjną procedurę, której głównym filarem jest dialog o potrzebach dzielnic, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań.

– Proces rozpoczął się od diagnozy każdej z dzielnic, przeprowadzonej przez animatorów, składającej się ze spotkań oraz sondaży – badań ankietowych, po których mieszkańcy złożyli aż 414 pomysłów. Najważniejszym jednak etapem procesu było wypracowanie w drodze warsztatów listy projektów stworzonej na bazie wstępnie zweryfikowanych pomysłów. 121 projektów zostało przekazanych do wydziałów merytorycznych urzędu miejskiego w celu dokładnej weryfikacji – poinformował Piotr Drygała, naczelnik wydziału organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej UM.

We wszystkich 34 dąbrowskich dzielnicach, w czasie spotkań wypracowano listę 96 priorytetowych projektów, których koszty realizacji są zgodne z kwotami przeznaczonymi dla dzielnic. Tylko w Strzemieszycach Małych mieszkańcy podjęli decyzję o głosowaniu. Wybór został dokonany między trzema projektami. Dwa z nich dotyczyły remontu/ budowy chodników, a trzeci zagospodarowania przestrzeni wokół boiska LKS. Największą ilość głosów – 208 zdobył trzeci z projektów. Udział w głosowaniu wzięło 230 osób, co stanowi 20,44 procent mieszkańców dzielnicy.

Efektem końcowym całego procesu są 94 wypracowane projekty, z czego jeden z nich został wybrany w głosowaniu. Najdłuższą listę projektów wypracowano w dzielnicy Kasprzak, gdyż mieści się na niej aż 7 pozycji. Natomiast w 8 dzielnicach lista składała się tylko z jednego projektu.

Warto dodać, że proces odbywał się przy wsparciu ośmiu Animatorów Dzielnicowych. Od maja do września przeprowadzono łącznie 129 spotkań w ramach Dzielnicowych Forów Mieszkańców, w których wzięło udział 1260 osób. Animatorzy sporządzali notatki ze spotkań oraz wspomagali komunikację pomiędzy wydziałami merytorycznymi urzędu miejskiego a mieszkańcami.

Lista projektów, które zostaną zrealizowane w ramach VI edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego