Miasto wybrało wykonawców centrum przesiadkowego i tunelu drogowego przy dworcu PKP w centrum Dąbrowy Górniczej.

Pod koniec maja pisaliśmy o elektronicznej aukcji, którą wygrało konsorcjum dąbrowskich spółek Nowak-Mosty i Complex. Obniżyli oni wtedy cenę aż o 80 mln złotych (z 309 mln na 229 mln zł).

Urząd Miasta oficjalnie już poinformował o wyborze oferty dąbrowskich spółek. Ich oferta otrzymała maksymalną liczbę 100 punktów i wyprzedziła Budimex (99,35 pkt) oraz konsorcjum z Bielskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego jako liderem (98,43 pkt). Najpóźniej do końca lipca zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

W tym miejscu powstanie nowe centrum przesiadkowe w Dąbrowie Górniczej – fot. Studio DG
W tym miejscu powstanie nowe centrum przesiadkowe w Dąbrowie Górniczej – fot. Studio DG

Co się zmieni w centrum miasta?

Przedsięwzięcie ma być realizowane wspólnie przez miasto i PKP PLK. W jego ramach powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego (łącznie na 375 miejsc), tunel drogowy łączący te ulice, przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów, centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy, droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową, przejście podziemne w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji. Remont czeka ul. Kolejową, gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie.

Projekt nowego centrum przesiadkowego i drogowej infrastruktury wokół dworca PKP w centrum Dąbrowy Górniczej ma zostać wyremontowany do końca 2023 roku.