W ubiegłym roku, w Będzinie rozpoczęły się prace związane z docieplaniem ścian budynków mieszkalnych należących do miasta. Efekt końcowy wszystkich modernizacji będzie widoczny w drugiej połowie 2022 roku.

Będzin, dzięki zmianie w regulaminie naboru do programu POIiŚ, zawnioskował o środki na docieplenie komunalnych budynków mieszkalnych, łącznie na 24 budynki. Dotacja w wysokości 85 proc., która w sumie wyniosła 8,4 mln złotych zwiększy komfort cieplny w mieszkaniach komunalnych oraz poprawi estetykę miasta.

Większość budynków objętych modernizacją zlokalizowana jest w ścisłym centrum i stanowi tzw. starą zabudowę z XIX i początku XX w. Z uwagi na wiek, stan zachowania budynków oraz nadzór konserwatorski, remonty wymagają dużego nakładu pracy i czasu oraz wiążą się z dużym ryzykiem konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w zakresie prac termomodernizacyjnych. Wraz z pracami w obrębie elewacji kamienic realizowane są również wymiany pokrycia dachów, naprawy kominów, wymiany nieszczelnej stolarki okiennej oraz naprawy balkonów.

Być może, w kolejnym etapie przeprowadzony zostanie remont wnętrz kamienic oraz przynależnych im podwórek. W ostatnich latach nowy wygląd zyskały również budynki wielorodzinne należące do wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZBM. Wartość pozyskanego wsparcia dla 11 budynków wyniosła 3,4 mln złotych.