We wtorek, 1 sierpnia przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w miastach Zagłębia Dąbrowskiego o 17:00 zawyją syreny alarmowe.

W Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi i Dąbrowie Górniczej wyemitowany zostanie dźwięk ciągły, trwający trzy minuty. Będzie to jednocześnie krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności .

By dołączyć się do rocznicowych obchodów i przypomnieć wszystkim o tym wyjątkowym zrywie do wolności można zatrzymać się na chwilę w rocznicę godziny „W”, włączyć w tym czasie samochodowe klaksony czy wywiesić flagi narodowe.

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia w dniu planowanego treningu, np. zagrożenie powodziowe, zagrażające większemu obszarowi województwa, trening zostanie odwołany.

Wystąpienie zbrojne, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku właśnie o godzinie 17, było największą akcją zbrojną przeciwko niemieckiemu okupantowi. Siły AK w Okręgu Warszawskim liczyły ok. 45 tys. żołnierzy.

Oprócz nich do powstania przyłączyło się ok. 2,5 tys. żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Korpusu Bezpieczeństwa, Polskiej Armii Ludowej oraz Armii Ludowej. Walczący pochodzili z niemal wszystkich regionów Polski. Powstańcy byli słabo uzbrojeni. Stanęli do starcia z wyszkolonymi i doskonale wyposażonymi formacjami niemieckimi, liczącymi ok. 25 tys. ludzi. Hitlerowcy mieli wsparcie artylerii, pancerniaków i lotnictwa.

63 dni heroicznej walki o niepodległość Polski zakończyły się kapitulacją 2 października. W czasie działań zbrojnych zginęło ponad 18 tys. powstańców i 180 tys. cywilów. AK-owcy trafili do obozów jenieckich.

Zryw, który w zamyśle powstańców miał dać wolność Warszawie, miał być również przykładem dla reszty Polski i otworzyć drogę do wyzwolenia. Klęska powstania pogrzebała polskie nadzieje na ustanowienie powojennego ładu w kraju bez dominującej roli ZSRR.