W niedzielę, 1 sierpnia o godzinie 17:00 rozlegną się syreny upamiętniające siedemdziesiątą siódmą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

1 sierpnia o godz. 17.00 na terenie województwa śląskiego przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk syren. W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia w dniu planowanego treningu, zagrażającego większemu obszarowi województwa, trening zostanie odwołany.

By dołączyć się do rocznicowych obchodów i przypomnieć wszystkim o tym wyjątkowym zrywie do wolności można zatrzymać się na chwilę w rocznicę godziny „W”, włączyć w tym czasie samochodowe klaksony czy wywiesić flagi narodowe.

Ponadto, 1 sierpnia odbędą się uroczystości związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego organizowane przez Muzeum Miejskie Sztygarka i ZHP, które przyjmą formę spaceru obywatelskiego. Odbędzie się on o godz. 15:30 pomiędzy cmentarzem na ul. 11 listopada a Górką Gołonoską.

Powstanie warszawskie

Wystąpienie zbrojne, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku właśnie o godzinie 17, było największą akcją zbrojną przeciwko niemieckiemu okupantowi. Siły AK w Okręgu Warszawskim liczyły ok. 45 tys. żołnierzy. Oprócz nich do powstania przyłączyło się ok. 2,5 tys. żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Korpusu Bezpieczeństwa, Polskiej Armii Ludowej oraz Armii Ludowej. Walczący pochodzili z niemal wszystkich regionów Polski. Powstańcy byli słabo uzbrojeni. Stanęli do starcia z wyszkolonymi i doskonale wyposażonymi formacjami niemieckimi, liczącymi ok. 25 tys. ludzi. Hitlerowcy mieli wsparcie artylerii, pancerniaków i lotnictwa.

63 dni heroicznej walki o niepodległość Polski zakończyły się kapitulacją 2 października. W czasie działań zbrojnych zginęło ponad 18 tys. powstańców i 180 tys. cywilów. AK-owcy trafili do obozów jenieckich.

Zryw, który w zamyśle powstańców miał dać wolność Warszawie, miał być również przykładem dla reszty Polski i otworzyć drogę do wyzwolenia. Klęska powstania pogrzebała polskie nadzieje na ustanowienie powojennego ładu w kraju bez dominującej roli ZSRR.