Po 3 mln zł wsparcia dla Bytomia i Tychów, gdzie znajdują się miejskie szpitale zakaźne oraz po 1 mln zł dla miast z podregionu katowickiego, gliwickiego i sosnowieckiego. W ten sposób Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce wesprzeć miasta w walce z koronawirusem.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM zwołał na poniedziałek, 23 marca, posiedzenie zarządu. Podczas niego przedstawi wniosek o uruchomienie 9 mln zł rezerwy ogólnej, aby wspomóc w ten sposób miasta metropolii w walce z pandemią koronawirusa.

Środki te trafią do Bytomia i Tychów (po 3 mln zł), gdzie znajdują się miejskie szpitale zakaźne. Po 1 mln zł otrzymają placówki z pozostałych trzech podregionów – katowickiego, gliwickiego i sosnowieckiego.

Pandemia koronawirusa, która właśnie nas dotyka, to sytuacja bezprecedensowa również dla samorządów – mówi Kazimierz Karolczak.

Przewodniczący GZM podkreśla, że to właśnie miasta metropolii mierzą się z niespotykanym dotąd wyzwaniem, jakim jest niesienie skutecznej pomocy wszystkim swoim mieszkańcom oraz pacjentom hospitalizowanym w szpitalach.

– Problemy finansowe nie mogą być tutaj żadną przeszkodą. Dlatego też zdecydowałem o uruchomieniu rezerwy ogólnej, będącej w mojej dyspozycji jako szefa zarządu, aby wspomóc nasze miasta i gminy w walce z koronawirusem – wyjaśnia Kazimierz Karolczak.

Aby gminy mogły otrzymać 9 mln zł dotacji, uchwałę w tej sprawie będzie musiało podjąć jeszcze Zgromadzenie GZM.

Ponadto w poniedziałek zarząd GZM ma również zatwierdzić zmianę regulaminu funduszu niskiej emisji. Zostanie dopisany do niego podpunkt mówiący o możliwości przekazania miastom dotacji na ochronę zdrowia związaną z przeciwdziałaniem epidemiom.

Oznacza to, że poszczególne miasta, które złożyły dotychczas wnioski na realizację projektów o wartości ponad 80 mln zł, będą mogły je wycofać i zawnioskować o przyznanie dofinansowania na walkę z epidemią koronawirusa. W puli tegorocznego budżetu funduszu niskiej emisji jest jeszcze niewykorzystanych ok. 8,5 mln zł.