Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kupi 32 elektryczne autobusy. Koszt tej inwestycji to 120 mln złotych.

Do końca marca GZM ogłosi przetarg na zakup 32 elektrycznych autobusów. Koszt tej inwestycji to 120 mln zł, z czego 80 mln zł to dofinansowanie otrzymane w ramach programu GEPARD II.

Rozwój transportu niskoemisyjnego jest dla nas jednym ze strategicznych celów. Małymi krokami, wspólnie z naszymi operatorami i PKM-ami, staramy się, by w naszej flocie liczba „elektryków” i pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi systematycznie wzrastała. Ze względu na wciąż utrzymujące się wysokie koszty wdrożenia tych technologii, ich zakup nie byłby możliwy bez rządowego i unijnego wsparcia. Dzięki temu nasz transport publiczny staje się coraz bardziej komfortowy i, co jest równie ważne, ekologiczny. Poprawa jakości powietrza właśnie poprzez inwestycje w rozwój transportu niskoemisyjnego to jedno z naszych najważniejszych wyzwań – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Autobus elektryczny - fot. mat. pras.
Autobus elektryczny – fot. mat. pras.

Ekologiczny transport

Na drogach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawi się 27 autobusów 12-metrowych, 5 przegubowych o długości 18 metrów oraz zakupionych zostanie 16 mobilnych ładowarek, z których będą mogły korzystać jednocześnie po dwa autobusy. – Dodatkowo w sześciu miastach zostanie wybudowanych 9 stacjonarnych ładowarek – po jednej w Katowicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, Będzinie, Sosnowcu oraz cztery w Gliwicach – mówi Kamila Rożnowska, rzeczniczka GZM.

Metropolia ubiega się także o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. – W tej sprawie trwa aktualnie ocena wniosku złożonego do programu „Zielony Transport Publiczny”. Projekt ten będzie pilotażem, stanowiącym pierwszy etap we wdrażaniu i upowszechnianiu transportu publicznego napędzanego wodorem na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – wyjaśnia Kamila Rożnowska. – Gdy te planowane zakupy zostaną sfinalizowane, to nawet co piąty autobus, jeżdżący pod szyldem ZTM, będzie napędzany niskoemisyjnym paliwem. Uwzględniając w tym zestawieniu również tramwaje (300) i trolejbusy (25), wtedy co trzeci pojazd na drogach GZM będzie zasilany paliwem alternatywnym – dodaje.