Pół miliona złotych trafi z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do Sławkowa. Pozyskane przez miasto środki wspomogą realizację trzech tegorocznych projektów.

Kwota 200 tys. zł wesprze realizację kolejnych prac w ramach sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego. W tym roku na terenie przylegającym do Białej Przemszy w pobliżu kładki przy Miejskim Ośrodku Kultury w ramach projektu powstanie nowa ścieżka piesza, przyrodnicze stanowiska edukacyjne, schody gabionowe dla kajaków, nawierzchnia z kraty trawnikowej, oczko wodne oraz elementy małej architektury, w tym ławki, kosze, tablice informacyjne i miejsca do gier plenerowych. Całe zadanie warte jest ponad 1,7 mln zł, z czego prawie 980 tys. zł stanowi pozyskana przez miasto dotacja unijna.

Ponad 130 tys. zł z budżetu metropolii trafi na realizację ekologicznych działań związanych z przewidzianym do budowy w tym roku przez miasto budynkiem mieszkalnym przy ulicy Fabrycznej. Powstaną tam cztery mieszkania komunalne. Całkowita wartość projektu to 1,5 mln zł. Wysokość wkładu własnego miasta uzależniona będzie od uzyskania przez urząd dotacji z Programu Społecznego Budownictwa Czynszowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej wysokość może sięgnąć nawet 80 proc. wartości inwestycji.

Trzecim zadaniem, które dofinansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to drugi etap budowy dwóch instalacji fotowoltaicznych dla miejskiej stacji uzdatniania wody przy ul. Okradzionowskiej i oczyszczalni ścieków przy ulicy Browarnej. Koszt całego zadania to ponad 350 tys. zł, z czego prawie 170 tys. miasto pozyskało już z programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji.