Specjalny tomograf komputerowy do badania drzew już w akcji. Od teraz drzewa, które ktoś będzie chciał wyciąć, wcześniej zostaną zbadane. Na takie rozwiązanie zdecydowali się urzędnicy z Dąbrowy Górniczej.

Na początku lipca pisaliśmy o planach dąbrowskich urzędników, którzy zapowiadali zakup specjalnego tomografu komputerowego. Urządzenie ma kompleksowo zbadać stan drzewostanu w mieście.

Do tej pory oględziny drzew przed wycinką przeprowadzane były wzrokowo, ale była to metoda nieprecyzyjna i niewystarczająca. Nie zawsze zewnętrzny stan drzewa pokazuje bowiem, że wnętrze pnia obumarło bądź odwrotnie – nie stwarza zagrożenia dla mienia i ludzi. Właśnie dlatego miasto postanowiło zakupić specjalistyczny tomograf, pozwalający precyzyjnie określić „stan zdrowia” drzew – tłumaczył Damian Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Urzędnicy kupili specjalny tomograf – fot. UM Dąbrowa Górnicza
Urzędnicy kupili specjalny tomograf – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Urządzenie jest już w rękach dąbrowskich urzędników. Na razie specjalny tomograf został wykorzystany do badania pomników przyrody. – Pierwsze badania nowym sprzętem za nami. Sprawdzono pomniki przyrody rosnące przy ulicach Piecucha i Unruga. Sukcesywnie badane będą także inne pomniki przyrody. Poza tym badania będą wykonywane po to, żeby sprawdzić, czy wniosek o usunięcie drzewa jest zasadny. Takich zgłoszeń trafia do Wydziału Ochrony Środowiska rocznie nawet 8 tysięcy – przekazał Damian Rutkowski.

Na czym polega badanie drzewa tomografem? – Badanie tomografem polega na umieszczeniu na pniu drzewa czujników, które są ostukiwane młotkiem. Urządzenie mierzy czas rozchodzenia się fali dźwiękowej od uderzenia, pomiędzy czujnikami. Wynik to obraz pokazany na ekranie komputera. Odpowiednia kolorystyka odzwierciedla stan pnia. W różnych kolorach zobrazowane są zdrowe tkanki, zgnilizna i pustki – wyjaśniają urzędnicy.

Drzewa w Dąbrowie Górniczej - fot. UM Dąbrowa Górnicza
Drzewa w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Tomograf to nie wszystko

Zakupiony tomograf to nie jedyny sposób na ochronę drzew w Dąbrowie Górniczej. Przypomnijmy, że w lipcu prezydent Marcin Bazylak podpisał zarządzenie nakładające obowiązek podejmowania działań chroniących drzewa na placach budowy podczas realizacji inwestycji. Załącznikiem do zarządzenia jest zestaw dobrych praktyk, którymi należy kierować się w trakcie prac budowlanych lub remontowych.

System korzeniowy drzewa jest priorytetem. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, kiedy w trakcie przeprowadzanych prac korzenie zostaną uszkodzone, a w efekcie drzewo może się wywrócić – wyjaśnia Anna Zadroga z Wydziału Ochrony Środowiska UM. – Zastosowanie się do tych zasad pozwoli na ograniczenie przypadków wywrócenia się drzew bądź ich obumarcia na skutek zniszczenia systemu korzeniowego. Powinno to również poprawić bezpieczeństwo w otoczeniu drzew zarówno w trakcie inwestycji jak i po jej zakończeniu – dodaje.

Wśród najważniejszych wskazań dla firm wykonujących prace ziemne znalazły się takie zalecenia jak: wyznaczenie strefy ochronnej drzewa, budowa ochronnego ogrodzenia wraz ze stosownym jego oznakowaniem, zabezpieczenie pni drzew, wyznaczenie tymczasowych dróg i odpowiednie cięcie korzeni i korony drzew.