echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Konsorcjum dąbrowskich spółek Nowak-Mosty i Complex wygrało przetarg i prawdopodobnie to ono wybuduje nowe centrum przesiadkowe oraz tunel pod torami kolejowymi, który połączy centrum miasta z terenami rekreacyjnymi.

Kilka dni temu odbyła się licytacja elektroniczna, w której wykonawcy zaoferowali ostateczną cenę, za jaką mogą podjąć się najważniejszej inwestycji w tej kadencji dąbrowskiego samorządu. Postępowanie przetargowe dotyczyło budowy centrum przesiadkowego, tunelu i przejść pod torami kolejowymi w centrum, nowej drogi łączącej ul. Kolejową i Kościuszki z ul. Sobieskiego, a także remontu ul. Kolejowej. Zadanie obejmuje też przebudowę torowisk i peronów.

Jak przekonują urzędnicy, licytacja była bardzo dynamiczna. – Sytuacja była bardzo dynamiczna. Cała aukcja elektroniczna trwała blisko dwie i pół godziny, odnotowaliśmy aż 59 postąpień w dół, co zadecydowało o ostatecznym wyniku aukcji – mówi Jarosław Rokicki, naczelnik wydziału zamówień publicznych w dąbrowskim magistracie.

Dworzec PKP w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza
Dworzec PKP w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Obniżyli cenę o 80 mln zł

Najkorzystniejsza oferta, opiewająca na 229 mln zł, została złożona przez konsorcjum dąbrowskich spółek Nowak-Mosty i Complex. Obniżyło ono swoją ofertę aż o 80 mln zł (z 309 mln zł). Przed ostatecznym wyborem ich oferta zostanie jeszcze ponownie sprawdzona pod względem formalnym.

– Teraz, po zakończeniu aukcji, mamy obowiązek przeliczenia kosztorysu całej inwestycji. Zwycięskie w postępowaniu konsorcjum firm powinno natomiast w ciągu dziesięciu dni przekazać nam wymagane dokumenty. To m.in. dokumenty poświadczające doświadczenie w wykonywaniu tego typu inwestycji. Można powiedzieć, że osiągnięta cena jest korzystna w stosunku do naszych planów i założeń. Trzeba będzie jednak poczekać również na to, czy nie wpłyną w najbliższym czasie do Krajowej Izby Odwoławczej jakieś odwołania i protesty ze strony dwóch pozostałych uczestników aukcji elektronicznej. Jeśli nic takiego się nie stanie, to w wersji optymistycznej przekazanie placu budowy wykonawcy prac mogłoby się odbyć najwcześniej za cztery, pięć tygodni – dodaje Jarosław Rokicki.

Prezydent Dąbrowy Górniczej zdradził, że pozostali uczestnicy przetargu, czyli Budimex oraz konsorcjum, którego liderem jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, również obniżyli swoje oferty do ok. 230 mln zł. – Oferty złożone w licytacji internetowej pozwalają nam wspólnie z PKP PLK przystąpić do realizacji tego zadania. Wierzę, że dzisiejszy obraz okolic dworca wkrótce przejdzie do historii i zastąpi go nowa, funkcjonalna przestrzeń – mówi Marcin Bazylak.

Dworzec PKP w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza
Dworzec PKP w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Co zmieni się w centrum miasta?

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Przedsięwzięcie ma być realizowane wspólnie przez miasto i PKP PLK. W jego ramach powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego (łącznie na 375 miejsc), tunel drogowy łączący te ulice, przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów, centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy, droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową, przejście podziemne w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji. Remont czeka ul. Kolejową, gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie.

Przebudowa centrum Dąbrowy Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza
Przebudowa centrum Dąbrowy Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Przypomnijmy. Było to drugie podejście do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. W pierwszym przetargu oferty przewyższyły 250 mln zł, czyli kwotę, którą zamawiający zamierzali przeznaczyć na jej sfinansowanie.

Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze sfinalizowaniem aktualnego przetargu, za kilka tygodni będą mogły ruszyć prace. Mają potrwać do końca 2022 roku.

Pojawiła się również szansa na remont dworcowego budynku, znajdującego się przy torach. W swoich planach inwestycyjnych uwzględniły go Polskie Koleje Państwowe. W przyszłym roku ma być gotowy projekt przebudowy i spółka zamierza wyłonić jej wykonawcę.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);