Wiemy już, kto przez najbliższe lata będzie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim. Najwięcej głosów otrzymali Jerzy Buzek (Koalicja Europejska) i Jadwiga Wiśniewska (PiS).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w województwie śląskim. Partia Jarosława Kaczyńskiego otrzymała 43,25 proc. Na drugim miejsku uplasowała się Koalicja Europejska z 40,24 proc. poparciem, a na trzecie miejsce zajęła Wiosna Roberta Biedronia – 5,82 proc. Jeśli chodzi o mandaty, to zdobywają je Jadwiga Wiśniewska, Izabela Kloc, Grzegorz Tobiszowski (PiS), Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Marek Balt (Koalicja Europejska) i Łukasz Kohut (Wiosna).

Najwięcej głosów w województwie śląskim otrzymali Jerzy Buzek (KE) – 422 445 głosów i Jadwiga Wiśniewska (PiS) – 409 373 głosy. Daleko za nimi uplasowali się: Izabela Kloc, która otrzymała 78 352 głosów, Grzegorz Tobiszewski – 65 007 osób. Na Jana Olbrychta zagłosowało 69 009 osób, na Łukasz Kohuta 48 783, a na Marka Balta – 45 043 wyborców.

Kim są europarlamentarzyści z województwa śląskiego? Poniżej przedstawiamy ich sylwetki.

1Jadwiga Wiśniewska (PiS)

Jadwiga Wiśniewska – fot. mat. pras.

Ma 56 lat i wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Pracowała jako nauczyciel, a od 2003 roku jako dyrektor szkoły podstawowej w Gniazdowie.

Od 2002 roku zasiadała w radzie powiatu myszkowskiego. W 2005 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości została wybrana na posła V kadencji. W Sejmie była wiceprzewodniczącą Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz wiceprzewodniczącą Grupy Polsko-Słowackiej. W 2007 roku była pierwszą przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz drugi uzyskała mandat poselski. W 2011 roku kandydowała w wyborach parlamentarnych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i uzyskała mandat poselski.

Wiceprezes okręgu częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości i członkini rady politycznej tej partii. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku z listy PiS uzyskała mandat eurodeputowanej VIII kadencji. Została członkinią Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a także zastępcą w Komisji Kultury i Edukacji. W 2019 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję uzyskując trzeci najlepszy wynik w skali kraju.

2Izabela Kloc (PiS)

Izabela Kloc – fot. mat. pras.

Ma 56 lat i pochodzi z Łazisk Średnich. Jest absolwentką teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pedagogiki (Uniwersytet Śląski). Pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w Pszczynie, następnie w katowickim Pałacu Młodzieży. W 1997 została dyrektorem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Związku Górnośląskiego, w 1999 objęła stanowisko konsultanta w Regionalnym Ośrodku Edukacyjno-Metodycznym „Metis” w Katowicach. Ukończyła potem studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (z przedsiębiorczości i zarządzania oraz z zarządzania projektem europejskim).

Należała do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, z którego przeszła do Przymierza Prawicy, następnie została członkinią Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1998-2002 zasiadała w Sejmiku Województwa Śląskiego, później do 2005 roku była radną powiatu pszczyńskiego.

Z listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2001 roku bez powodzenia kandydowała do Sejmu, a w wyborach w 2005 roku została wybrana na posła V kadencji w okręgu rybnickim. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz drugi uzyskała mandat poselski.

W 2004, 2009 i 2014 roku bezskutecznie kandydowała do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Sejmu w 2011 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję.

W 2014 roku wystartowała w wyborach uzupełniających do Senatu, uzyskując mandat senatora VIII kadencji. W 2015 roku została natomiast ponownie wybrana do Sejmu na VIII kadencję. W 2019 roku po raz kolejny kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Tym razem skutecznie.

3Grzegorz Tobiszowski (PiS)

Grzegorz Tobiszowski – fot. mat. pras.

Ma 54 lata i pochodzi z Rudy Śląskiej. Ukończył socjologię i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1994-2002 zasiadał w radzie miejskiej Rudy Śląskiej (w 1998 roku został wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W okresie 1994-1998 był także delegatem do sejmiku województwa. Pracował w Banku Śląskim jako inspektor w wydziale kredytów. Od 1995 do 2000 roku był wiceprezydentem Rudy Śląskiej, następnie przez rok pełnomocnikiem prezydenta Świętochłowic. W 1995 roku został członkiem Związku Górnośląskiego. W 2001 roku objął stanowisko prezesa Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.

W 2005 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości został wybrany na posła V kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz drugi uzyskał mandat poselski. W wyborach w 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku ponownie uzyskał mandat poselski.

1 grudnia 2015 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, a 23 marca 2016 roku pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W maju 2019 roku wszedł do Parlamentu Europejskiego.

4Jerzy Buzek (KE)

Jerzy Buzek – fot. mat. pras.

Ma 79 lat i pochodzi ze Śmiłowic (Śląsk Cieszyński). Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej. W 1969 roku obronił doktorat. W 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Przebywał na stażu w University of Cambridge. Był nauczycielem akademickim na Politechnice Śląskiej oraz wykładowcą na Politechnice Opolskiej. Przez trzynaście lat w PAN kierował zespołem eksperckim ds. ochrony powietrza.

W 2001 roku został wykładowcą i prorektorem ds. nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Był także członkiem i sekretarzem naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach.

We wrześniu 1980 roku wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Współtworzył struktury górnośląskie, a następnie działał w Komisji Porozumiewawczej Nauki przy NSZZ „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania, od stycznia 1982 roku był jednym z wydawców i redaktorem naczelnym dwutygodnika „Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”. W maju 1982 roku utworzył działającą w podziemiu strukturę „S” – tzw. Regionalną Komisję Konsultacyjną, przekształconą w styczniu 1983 roku w Regionalną Komisję Wykonawczą (został jej przewodniczącym). Jako przedstawiciel najpierw RKK, następnie RKW współpracował z Tymczasową Komisją Koordynacyjną.

W wyborach w 1997 roku otrzymał mandat posła na Sejm z listy krajowej Akcji Wyborczej Solidarność (AWS). W latach 1997-2001 pełnił funkcję premiera rządu koalicji AWS-UW, potem mniejszościowego rządu AWS.

13 czerwca 2004 roku został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. W 2009 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej po raz drugi został eurodeputowanym. Wkrótce po wyborach został członkiem PO. 14 lipca 2009 roku został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Funkcję tę pełnił do 17 stycznia 2012 roku. W 2010 roku został członkiem Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

W 2014 roku po raz trzeci z rzędu uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Został przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego. W 2019 roku czwarty raz wyborcy obdarzyli go zaufaniem i wybrali do PE.

5Jan Olbrycht (KE)

Jan Olbrycht – fot. mat. pras.

Ma 67 lat i pochodzi z Rybnika. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1984 roku roku obronił pracę doktorską.

W latach 1990-1998 pełnił funkcję burmistrza miasta Cieszyna. Od 1998 do 2004 roku był radnym sejmiku, a do 2002 także marszałkiem województwa śląskiego. Działał w Akcji Wyborczej Solidarność, od 2002 do 2004 był przewodniczącym rady politycznej Ruchu Społecznego. Zakładał też Wspólnotę Samorządową Województwa Śląskiego. W 2004 roku przystąpił do Platformy Obywatelskiej i zasiadł w Radzie Krajowej tej partii.

W 2003 roku został członkiem Biura Wykonawczego Rady Gmin i Regionów Europy, a w 2004 roku Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych. Ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego, a także funduszy europejskich.

W 2004 roku został posłem do Parlamentu Europejskiego, objął stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, przystąpił też do Komisji Transportu i Turystyki. W 2009 roku skutecznie ubiegał się o reelekcję.

W 2014 roku po raz kolejny z powodzeniem ubiegał się o reelekcję w wyborach europejskich. Tak samo w 2019 roku.

6Marek Balt (KE)

Marek Balt – fot. Facebook/mat. pras.

Ma 46 lat i pochodzi z Częstochowy. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej, pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania tej uczelni. Od 1995 zatrudniony w Hucie Częstochowa, doszedł do stanowiska zastępcy dyrektora ds. remontów.

Zaangażowany w działalność Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2004 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego. W wyborach samorządowych w 2006 i w 2010 roku był wybierany na radnego Częstochowy, od 2010 do 2011 roku pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta.

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat poselski. 25 marca 2012 roku wybrany na przewodniczącego struktur SLD w województwie śląskim. W wyborach w 2015 roku bez powodzenia ubiegał się o poselską reelekcję. 23 stycznia 2016 roku został wiceprzewodniczącym SLD.

W wyborach samorządowych w 2018 roku z ramienia koalicji SLD Lewica Razem uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego. W 2019 roku z listy Koalicji Europejskiej ubiegał się o mandat europosła. Zdobył 45 043 głosy i wszedł do PE.

7Łukasz Kohut (Wiosna)

Łukasz Kohut – fot. mat. pras.

Ma 37 lat i pochodzi z Rybnika. Ukończył politologię oraz zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiował też w Finlandii na Savonia University of Applied Sciences w Varius. Ukończył również Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Po studiach pracował w banku. Następnie wyjechał do Norwegii, gdzie pracował w księgowości dla firmy Skanska Norge. W 2010 roku dostał ofertę pracy z Pragi (Czechy), gdzie koordynował międzynarodowe projekty pomiędzy Czechami, Norwegią a Filipinami. W międzyczasie dla EEA Norway Grants koordynował projekty między Polską a Norwegią. Po powrocie do Polski założył własną firmę fotograficzną w Rybniku.

Od 2011 roku działa też w wielu lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach. W latach 2012-2018 był członkiem Twojego Ruchu i przewodniczącym zarządu OW 30. Od 2015 roku współpracuje także z DURŚ – Demokratyczną Unią Regionalistów Śląskich.

W 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu. Od 2017 roku współpracuje z Robertem Biedroniem. Jest koordynatorem regionalnym Instytutu Myśli Demokratycznej i partii Wiosna. W 2019 roku został posłem do Parlamentu Europejskiego.