echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Trwają konsultacje społeczne w ramach tegorocznej, piątej już, edycji budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. To nie tylko okazja, aby wymienić się uwagami, ale także porozmawiać o potrzebie jego funkcjonowania i przypomnienia zrealizowanych projektów.

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących zasad budżetu obywatelskiego. Potrwają one do 25 lutego. W tym czasie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi oraz proponowane zmiany, a także warte, ich zdaniem, projekty do realizacji.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 19 lutego, o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Starzyńskiego 41. Ponadto, mieszkańcy mogą wysyłać swoje propozycje drogą elektroniczną, a także złożyć w skrzynkach w Centrum Informacji Miejskiej oraz w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu.

O potrzebie istnienia budżetu i sporym zainteresowaniu ze strony mieszkańców świadczy ilość dotychczas zrealizowanych projektów. W ubiegłorocznym budżecie obywatelskim mieszkańcy głosowali na blisko 130 projektów, a do rozdysponowania mieli 7,5 mln zł. Do realizacji przekazano 33 projekty.

W ramach V edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy do dyspozycji będą mieli 8 mln złotych na projekty z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej i po jednym na projekty edukacyjne.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);