Trwają konsultacje społeczne w ramach tegorocznej, siódmej już, edycji budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. To nie tylko okazja, aby wymienić się uwagami, ale także porozmawiać o potrzebie jego funkcjonowania i przypomnienia zrealizowanych projektów.

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących zasad budżetu obywatelskiego. Potrwają one do 3 marca. W tym czasie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi oraz proponowane zmiany, a także warte, ich zdaniem, projekty do realizacji.

Spotkanie odbędzie się 3 marca w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Ponadto, mieszkańcy mogą wysyłać swoje propozycje drogą elektroniczną, mailową, a także złożyć formularz w Urzędzie Miejskim.