Tramwaje Śląskie podpisały umowę z wykonawcą, który zmodernizuje torowisko na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Prace potrwają 15 miesięcy. To nie koniec zmian na tej ulicy.

Inwestycję, wartą prawie 63 mln zł, zrealizuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK. – Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka, od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze wraz z częścią pętli Gołonóg. Łączna długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 5800 metrów toru pojedynczego, a długość modernizowanego odcinka linii dwutorowej to ok. 2,8 km – informuje Andrzej Zowada, rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich.

Torowisko na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej - fot. UM Dąbrowa Górnicza
Torowisko na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Na inwestycję składa się m.in. wymiana nawierzchni torowej, wymiana podbudowy torowiska, montaż 6 zwrotnic, montaż słupów i sieci trakcyjnej, przebudowa peronów przystankowych, wykonanie przejazdów torowo-drogowych oraz przejść dla pieszych.

– Jestem bardzo zadowolony z przedsięwzięcia Tramwajów Śląskich, które wpisuje się w nasze plany dotyczące zmiany układu komunikacyjnego w mieście, wprowadzenia równowagi między ruchem samochodowym, rowerowym, pieszym i transportem zbiorowym. Spółka pokazuje, że jest solidnym partnerem, z którym można realizować takie ambitne zadania – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Podpisanie umowy na przebudowę torowiska na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej - fot. Tramwaje Śląskie
Podpisanie umowy na przebudowę torowiska na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej – fot. Tramwaje Śląskie

Modernizacja linii dwutorowej daje możliwość prowadzenia robót przy zachowaniu ruchu tramwajowego po jednym torze, z czasowymi, krótkimi wstrzymaniami ruchu na czas montażu rozjazdów technologicznych i prowadzenie innych prac, przy których konieczne jest wstrzymanie ruchu.

Konkretny projekt organizacji ruchu tramwajowego przygotowany zostanie we współpracy spółki Tramwaje Śląskie i Zarządu Transportu Metropolitalnego z wykonawcą – zapowiada Andrzej Zowada.

Torowisko na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej - fot. UM Dąbrowa Górnicza
Torowisko na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Zgodnie z zapisami umowy firma TOR-KRAK ma 15 miesięcy na realizację zadania. To oznacza, że do 18 kwietnia 2020 r. całość prac powinna zostać zakończona. – Jako że styczeń nie jest najlepszym momentem na rozpoczynanie tego typu prac budowlanych, a wykonawca musi jeszcze dopełnić różnych formalności związanych z przejęciem placu budowy, prace realnie będą mogły się rozpocząć w marcu. Wtedy też należy się spodziewać pierwszych utrudnień w ruchu tramwajów – wyjaśnia Andrzej Zowada.

Nowa droga rowerowa

Wkrótce w tym rejonie ruszy też inne przedsięwzięcie. Na zlecenie miasta, w ciągu ul. Kasprzaka po stronie południowej (prawej w kierunku jazdy na hutę) powstanie droga rowerowa oraz chodnik wraz z oświetleniem.

– Skorygowane zostaną także lokalizacje przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu z ul. Storczyków i przy pętli tramwajowej. Chodzi o to, żeby znalazły się równolegle do przystanków tramwajowych. Dzięki temu pasażerowie będą mieli łatwiejszy dostęp do obu środków komunikacji – tłumaczy Zbigniew Kubik z Wydziału Inwestycji Miejskich UM.

Torowisko na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej - fot. UM Dąbrowa Górnicza
Torowisko na ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm Silesia Invest i Hydrogop. Wartość zadania opiewa na niespełna 5,9 mln zł. Efekt prac powinien być gotowy w II kwartale 2019 roku.

Modernizacja torów wzdłuż ul. Kasprzaka i wykonanie drogi rowerowej to kolejne elementy zmian układu komunikacyjnego w Dąbrowie Górniczej. Kluczowymi częściami nowego systemu, tworzonego przez miasto, Tramwaje Śląskie i PKP, będą przebudowane rejony dworców w centrum oraz w Gołonogu, a także ulokowane przy nich centra przesiadkowe. Zmieni się układ drogowy, powstaną m.in. tunele pod torami oraz łączniki i przedłużenia istniejących ulic. Przykładem jest oddane do użytku pod koniec 2017 roku rondo na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Konopnickiej oraz dobudowane połączenie z nim ul. Poniatowskiego.

W grudniu 2018 roku zakończył się remont jezdni ul. Kasprzaka, na odcinku między rondem Budowniczych Huty Katowice (ul. Piłsudskiego) a ul. Młodych.