Prezydent Sosnowca nie zgodził się na ustawienie sześciometrowego krzyża na szczycie Górki Środulskiej, o co zabiegali członkowie okolicznej parafii. Pomysłodawcom inwestycji nie pomogła także interwencja u wojewody.

Grupa wiernych z parafii św. Floriana w Sosnowcu, w 2019 roku, wyszła z inicjatywą postawienia krzyża na Górce Środulskiej. Ideą pomysłu było upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości.

Pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji skierował Piotr Zimnal, przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy i Postawienia Krzyża na Środulskiej Górce w Sosnowcu. Do pisma dołączony został szczegółowy opis wymiarów i sposobu zamocowania krzyża. 6-metrowy krzyż miał składać się z rur i płaskowników, a jego rozpiętość miała sięgać 4 metrów. Planowano zamontować go na betonowym fundamencie, który jest pozostałością po zdemontowanym wyciągu narciarskim.

Krzyż na Górce Środulskiej - fot. Piotr Zimnal
Krzyż na Górce Środulskiej – fot. Piotr Zimnal

Wówczas udzielona została odpowiedź odmowna, w której jako argument uzasadniono, że krzyż w opisywanym miejscu nie spełnia funkcji planistycznej ustalonej dla tego terenu, gdyż jest to kompleks rekreacyjno-sportowy, który wyklucza usytuowanie w tym miejscu obiektów kultu religijnego.

– Górka Środulska to teren sportowy, nie obiekt religijny. Mamy względem niej plany rozwojowe, stąd nie ma możliwości ustawienia tam krzyża podkreśla Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Niezrażeni tym faktem inicjatorzy odwołali tę decyzję do wojewody. W dniu 22 stycznia 2020 roku wojewoda śląski odpowiedział, że nie ma umocowania prawnego do zmiany stanowiska prezydenta miasta Sosnowca w przedmiotowej sprawie.

– Społeczny Komitet Budowy i Postawienia Krzyża na Środulskiej Górce w Sosnowcu postanowił o rezygnacji z dalszego ubiegania się o postawienie krzyża w tym miejscu. Wyrażając swój smutek z powodu zaistniałej sytuacji członkowie Komitetu pozostawiają tę sprawę Panu Bogu i w swoich modlitwach będą prosić, aby w tej sprawie zrealizowała się Jego wola – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie parafii św. Floriana w Sosnowcu.

Warto przypomnieć, że Górka Środulska to całoroczny kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie Parku Środula w Sosnowcu, który powstał w ramach programu rewitalizacji terenów pokopalnianych, poprzez likwidację hałdy byłej kopalni w 2006 roku. Znajduje się tu m.in. sztuczny stok narciarki wraz z wyciągami oraz ogród jordanowski. Wkrótce powstanie tu także nowy stadion piłkarski, hala sportowa i lodowisko.