DO ITD wpłynął wniosek od sosnowieckiej policji, która apelowała o ustawienie fotoradaru na tzw. zakręcie mistrzów. Miało to poprawić bezpieczeństwo na szczególnie niebezpiecznym odcinku drogi. Ten jednak nie spełniałby warunków technicznych.

W ubiegłym roku Komendant Miejskiej Policji w Sosnowcu złożył wniosek do Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego do pomiaru prędkości na tzw. zakręcie mistrzów, czyli w pasie drogowym łącznicy drogi krajowej nr 94 – kierunek Katowice z drogą krajowa nr 86 – kierunek Warszawa.

Wspomniany odcinek drogi uważany jest za jeden z najniebezpieczniejszych w całym mieście. W ciągu roku dochodzi tu do kilkudziesięciu zdarzeń drogowych. Najczęściej są one wynikiem nadmiernej prędkości i niedostosowaniem jej do panujących warunków atmosferycznych.

Przeprowadzona wizja lokalna wykazała, że lokalizacja nie spełnia wymagań technicznych dla instalacji fotoradaru punktowego, z uwagi na brak możliwości prawidłowej rejestracji naruszeń przepisów ruchu drogowego. Powyższe ograniczenie zostało określone przez producentów urządzeń rejestrujących – fotoradarów w warunkach technicznych przedstawiających zasady wyboru lokalizacji.

Zakręt mistrzów Sosnowiec - fot. MC
Zakręt mistrzów Sosnowiec – fot. MC

– W przypadku powstania okoliczności umożliwiających dalszą rozbudowę sytemu nadzoru GITD, rozważona zostanie instalacja urządzenia rejestrującego odcinkowego pomiaru prędkości, we wskazanej lokalizacji – mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Wszyscy mają nadzieję, że ustawienie w tym miejscu fotoradaru czy odcinkowego pomiaru prędkości poprawi bezpieczeństwo na niebezpiecznym zakręcie, bo zadziała podobnie, jak urządzenie zainstalowane w listopadzie 2016 roku na najsłynniejszym zakręcie w regionie przy zjeździe z S86 na A4 w Katowicach. Tu fotoradar zdał egzamin. Po montażu urządzenia zmalała liczba wypadków, a kierowcy stali się uważni.