Dekomunizacja ulic w Zagłębiu. Przynajmniej 12 ulic w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego będzie mieć zmienioną nazwę. To efekt ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o dekomunizacji ulic.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej uchwalona została 1 kwietnia 2016 roku. Przepisy weszły w życie 2 września i od tego czasu samorządy mają obowiązek zmian nazw ulic, placów i mostów. Mają na to 12 miesięcy.

W Polsce jest ponad 1500 ulic i placów, których nazwy przypominają mieszkańcom czasy PRL. Spora ich część znajduje się w miastach Zagłębia Dąbrowskiego.

W Sosnowcu radni z Komisji Samorządności i Organizacyjnej Rady Miejskiej dyskutowali o zmianach nazw ulic w mieście. Okazało się bowiem, że 12 ulicom trzeba będzie nadać nową nazwę.

– Radni zdecydowali, że odbędzie się kolejne posiedzenie w tej sprawie, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i IPN – przekazali miejscy urzędnicy.

Na liście znalazło się 12 ulic

Nazwy ulic, które znalazły się na „czarnej liście” to: Braci Śliwów, Jana Gacka, Brunona Jasieńskiego, Janka Krasickiego, Jana Szewczyka, Bronisława Wesołowskiego i Tomasza Zapały, 27 Stycznia, Lucjana Szenwalda, Adama Śliwki, Ignacego Kalagi i Marcina Kasprzaka.

Ulica Adama Śliwki w Sosnowcu – fot. MZ

Wytyczne do nadawania nowych nazw ulic przygotowali pracownicy z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Sugerują oni sosnowieckim radnym, aby w pierwszej kolejności uwzględniać nadawanie nazw już funkcjonujących wśród społeczności lokalnej wobec miejsca, obszaru czy ulicy, którego dotyczy zmiana. Urzędnicy proponują uwzględniać charakterystyczne cechy ulicy typu Skośna, Nadrzeczna czy Krótka. Radni powinni się także zastanowić nad przedłużeniem nazwy sąsiedniej ulicy (przypadek ul. Armii Krajowej i Jasieńskiego).

Przypomnijmy, że ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z przepisami, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą one ważność. Koszty wymiany tablic na ulicach pokryje miasto, ale za to koszty wymiany tablic z numerami na domach pokryją ich właściciele, a tablic reklamowych i pieczątek firm – przedsiębiorcy. – W chwili obecnej nie ma możliwości oszacowania rzeczywistych kosztów wymaganych zmian – przyznają sosnowieccy urzędnicy.

Czy Twoim zdaniem dekomunizacja ulic jest potrzebna?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...