2,7 tysiąca nowoczesnych opraw LED-owych rozświetli ulice Dąbrowy Górniczej. Wartość całego projektu to koszt 11 mln zł, z czego 5,85 mln zł to dofinansowanie z funduszy europejskich.

Jak informuje dąbrowski magistrat obecnie na terenie miasta znajduje się ponad 12 tysięcy punktów świetlnych, z czego dokładnie 4010 jest własnością miasta. Dzięki unijnemu wsparciu uda się nie tylko wymienić 2/3 spośród miejskich opraw, ale przede wszystkim o prawie 850 ton ograniczyć emisję szkodliwych substancji do otoczenia.

– Mamy już gotową dokumentację techniczną, jesteśmy na etapie podpisywania umowy z Śląskiem Urzędem Marszałkowskim i w najbliższym czasie będziemy ogłaszać przetarg na wykonawcę prac – mówi Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzania Energią dąbrowskiego urzędu.

Poza wymianą dotychczasowych sodowych opraw, zostanie wymieniona część słupów i kabli oraz zostanie zainstalowany system inteligentnego i zdalnego sterowania. System ten umożliwi centralny monitoring oraz analizę instalacji oświetlenia, co pozwoli na dodatkowe oszczędności, zmniejszenie emisji CO2 i uprości planowanie konserwacji.

Dodatkowo pozwoli też uniknąć nadmiernego oświetlenia poprzez reedukację strumienia świetlnego w wybranych obszarach miasta oraz odcinkach dróg lub zdalną reedukację mocy pojedynczych lamp.

– Projekt wymiany oświetlenia ulicznego jest dla nas ważny nie tylko ze względu na oszczędności i ekologię, ale przede wszystkim ze względu na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ponieważ tam, gdzie ulice są dobrze oświetlone ludzie czują się bezpieczniej – mówi Marcin Bazylak, zastępca prezydenta miasta i dodaje, że dzięki nowoczesnemu oświetleniu również miejsca, które do tej pory spowijał mrok mają szansę rozbłysnąć światłem.

Wartość całego przedsięwzięcia to koszt 11 mln zł, a wszystkie prace modernizacyjne potrwają do końca 2018 roku.

Warto dodać, że w ciągu ostatnich 3 lat, na terenie miasta zamontowano ponad 800 punktów świetlnych LED.