Wszystkie 15 projektów, zgłoszonych z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu programu „Kolej plus”. Wśród nich są projekty z Zagłębia Dąbrowskiego.

Celem ogólnopolskiego programu „Kolej plus” jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości zamieszkiwanych przez ponad 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi, a także takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Z terenu metropolii zgłoszono 15 projektów i wszystkie zakwalifikowały się do II etapu. To efekt intensywnych prac i uzgodnień prowadzonych przez metropolię z miastami i gminami, które ją tworzą oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, z którym został zgłoszony wspólny wniosek, wykraczający poza granice GZM i dojeżdżający do Orzesza.

– To nasz wspólny sukces. Cieszy nas bardzo, że wszystkie projekty, w których uczestniczymy znalazły się w drugim etapie programu „Kolej plus”. To dowód, że zostały one odpowiednio wyselekcjonowane i profesjonalnie przygotowane – tłumaczy Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Zgłoszone projekty dotyczą modernizacji istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, czyli budowy nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Zadanie z Zagłębia Dąbrowskiego obejmuje Dąbrowę Górniczą i obejmuje rejon m.in. Strzemieszyc i Gołonoga i nosi nazwę „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice (posterunek odgałęźny) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego Dąbrowa Górnicza Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego Dąbrowa Górnicza Gołonóg”.

Program „Kolej plus” jest szansą na szybszą realizację kluczowych inwestycji pod kątem budowy kolei metropolitalnej, która w przyszłości ma być kręgosłupem systemu transportowego dla mieszkańców metropolii. Po II etapie projekty będą podlegały szczegółowej ocenie, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu „Kolej plus”.