Dąbrowski SOR działa całodobowo, udzielając pomocy potrzebującym pacjentom, których stale przybywa w obliczu aktualnej sytuacji epidemicznej i zmniejszającej się w szpitalach liczby miejsc dla pacjentów niezakażonych COVID-19. W sytuacji, w której SOR będzie przepełniony, konieczne będzie chwilowe wstrzymywanie przyjęć na oddział.

Ze względu na przekształcenie wielu oddziałów w śląskich szpitalach w oddziały covidowe, pacjenci zarówno z Dąbrowy Górniczej, jak i z okolicznych miejscowości, często zgłaszają się z problemami zdrowotnymi do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. W ciągu tygodnia, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ZCO przyjęto 323 pacjentów, z czego 98 było spoza Dąbrowy Górniczej.

Medycy starają się pomóc każdemu, kto potrzebuje pomocy, jednak w poczuciu odpowiedzialności sygnalizują, że w sytuacji, w której SOR będzie przepełniony, konieczne będzie chwilowe wstrzymywanie przyjęć na oddział.

Liczba pacjentów na oddziale każdego dnia rośnie, przez co zwiększa się również czas oczekiwania na przyjęcie. SOR stale przyjmuje potrzebujących, jednak priorytetem w udzieleniu pomocy są osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Pozostali pacjenci, w sytuacji nagłego zachorowania albo pogorszenia stanu zdrowia, np. w godzinach nocnych, mogą uzyskać pomoc lekarską w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

– W obecnej sytuacji, w której wiele placówek w regionie leczy pacjentów z COVID-19 i ze względów bezpieczeństwa ogranicza przyjęcia niezakażonych koronawirusem, w naszym szpitalu nieprzerwanie funkcjonuje SOR oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Każdemu potrzebującemu udzielamy profesjonalnej opieki medycznej – to nasz bezwzględny priorytet. Natomiast widząc jak dużo osób zgłasza się do nas i mając na uwadze możliwości oddziału – przypominamy, że do dyspozycji pacjentów jest też nocna i świąteczna pomoc medyczna – mówi Tomasz Szczepanik, p.o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Warto dodać, że duża liczba pacjentów na SOR powoduje wydłużenie czasu na oczekiwanie na pomoc. – Lawinowo rosnąca liczba pacjentów na SOR powoduje też wydłużenie czasu oczekiwania i choć robimy wszystko, by jak najsprawniej udzielać pomocy – niewykluczone jest też chwilowe wstrzymywanie przyjęć w momentach przepełnienia oddziału – zaznacza dr Szczepanik. – Przypominamy też, że o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia na SOR, a stan ich zdrowia weryfikowany przez personel medyczny – dodaje.

W zakresie działalności pozostałych oddziałów dąbrowskiego szpitala, przyjęcia pacjentów oraz zabiegi operacyjne odbywają się na bieżąco i bez przeszkód, natomiast dla pacjentów z COVID-19, którzy wymagają hospitalizacji, utworzono odrębny oddział, składający się z 30 łóżek. Obecnie przebywa w nim 26 pacjentów.

Różnica między SOR a nocną i świąteczną opieką medyczną

Szpitalne Oddziały Ratunkowe dedykowane są pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (np. wypadek, uraz, zatrucie, nagłe zachorowanie, itp.), a w jego ramach udzielane są świadczenia polegające na wstępnej ocenie stanu zdrowia i stabilizacji funkcji życiowych. Następnie, podejmowana jest decyzja o dalszej hospitalizacji w oddziałach leczniczych szpitala lub innej drodze leczenia.

Z kolei nocna i świąteczna opieka medyczna funkcjonuje dla pacjentów, którzy w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, nie mają możliwości skorzystania z wizyty lekarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w godzinach otwarcia poradni. Z tej formy pomocy pacjenci korzystają także w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia.

W Dąbrowie Górniczej w gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z pomocy lekarza i pielęgniarki, można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia (czyli w godzinach, gdy przychodnie są zamknięte) oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.