Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają szansę na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła. Dotacje mogą sięgnąć 85 proc. kosztów. Nabór wniosków trwa do 14 kwietnia.

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają szansę na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła. W mieście rusza projekt „Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”.

Pompa ciepła to Odnawialne Źródło Energii, które wytwarza ciepło z powietrza. Odbywa się to w sposób przyjazny dla środowiska, jednocześnie pozwalając zmniejszyć koszty ogrzewania. Cały system, żeby działać sprawnie, potrzebuje niewielkiej ilości prądu. Wykorzystanie ciepła z powietrza atmosferycznego to najtańszy sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej.

Dla kogo dotacja?

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. – Dofinansowanie nie będzie przyznane na wymianę ekologicznego systemu ogrzewania, dotyczy jedynie likwidacji kotłów na paliwa stałe (poniżej 4 klasy) i zastąpienie ich pompą ciepła. W projekcie będzie mogło uczestniczyć 100 osób, a w przypadku przekroczenia liczby chętnych odbędzie się losowanie. Dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. kosztów, pozostałą część pokrywać będą mieszkańcy – wyjaśnia Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta dąbrowskiego magistratu.

Budynek, w którym ma zostać zainstalowana pompa ciepła, musi spełniać minimalny standard efektywności energetycznej. – Jeśli go nie spełnia, do końca roku trzeba będzie wykonać jego termomodernizację. Istnieje też konieczność posiadania w domu stałego dostępu do internetu, niezbędnego do zdalnego monitorowania działania pompy – dodaje Zdzisława Górska-Nieć.

Wnioski do 14 kwietnia

Deklaracje przystąpienia do projektu przyjmowane będą wyłącznie pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Ciepło z powietrza”, do 14 kwietnia.

– Do deklaracji należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), ankietę dotyczącą danych o budynku, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), umowę użyczenia – tłumaczą dąbrowscy urzędnicy.

Podpisywanie umów z uczestnikami planowane jest na przełomie 2021 i 2022 roku. Dokładny termin uzależniony jest od procedury oceny projektów i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Wymień stary kocioł. Na mieszkańców czekają dotacje