Trwa rekrutacja do będzińskiego Centrum Usług Społecznych. W obiekcie znajdą się dwie formy wsparcia społecznego tj. Klub Seniora oraz Dzienny Dom Pomocy.

W byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie powstaje obiekt, w którym znajdą się dwie formy wsparcia społecznego – Klub Seniora dla 80 osób oraz Dzienny Dom Pomocy dla 30 podopiecznych.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkujących na terenie Będzina, osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji materialnej, osób, które ze względu na sytuację rodzinną wymagają wsparcia.

Placówka przyczyni się do zwiększenia dostępności usług dla osób starszych i niesamodzielnych oraz wpłynie na poszerzenie oferty zajęć pozwalających na aktywną integrację seniorów.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosząca blisko 750 m² stwarza możliwość wykreowania przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany adaptacyjne przyczynią się do uczynienia przestrzeni CUS w taki sposób, aby sprzyjała rozwojowi zachowań aktywnych.

Inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu, w kwocie 1,6 mln złotych, pochodzącego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych od chętnych uczestników potrwa do 31 grudnia. Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w Rejonach Opiekuńczych MOPS, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego.