Centrum Usług Społecznych w Będzinie oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. W obiekcie znajdują się dwie formy wsparcia społecznego tj. Klub Seniora oraz Dzienny Dom Pomocy.

W byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie powstał obiekt, w którym znajdują się dwie formy wsparcia społecznego – Klub Seniora dla 80 osób oraz Dzienny Dom Pomocy dla 30 podopiecznych.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkujących na terenie Będzina, osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji materialnej, osób, które ze względu na sytuację rodzinną wymagają wsparcia.

– Mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z usług Klubu Seniora oraz Dziennego Domu Pomocy. Placówka przyczyni się do zwiększenia dostępności usług dla osób starszych i niesamodzielnych oraz wpłynie na poszerzenie oferty zajęć pozwalających na aktywną integrację seniorów – mówi Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosząca blisko 750 m² stworzyła możliwość wykreowania przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany adaptacyjne sprawiły, że przestrzeń Centrum Usług Społecznych sprzyja rozwojowi zachowań aktywnych.

Inwestycja możliwa była dzięki dofinansowaniu, w kwocie 1,6 mln złotych, pochodzącego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.