Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec otrzymał wotum zaufania od radnych. Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu i udzieliła mu absolutorium.

Na czerwcowej sesji Rada Miejska w Czeladzi przyjęła raport o stanie gminy Czeladź za 2019 rok, zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni udzielili także absolutorium burmistrzowi Czeladzi. Dotychczasowe działania Zbigniewa Szaleńca poparło 16 radnych, 3 było przeciw.

Dochody miasta w 2019 roku wyniosły ponad 172 mln zł, z kolei przychody 13 mln zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 162,3 mln zł, a rozchody 3,7 mln zł. Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2019 rok, tj. różnicę między dochodami, a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości ponad 3,2 mln zł.

A dla przypomnienia w kalejdoskopowym skrócie, nasze osiągnięcia inwestycyjne 2019

Opublikowany przez Zbigniewa Szaleńca Środa, 24 czerwca 2020

– Dziękuje radnym, którzy chcą razem ze mną pracować na rzecz naszego miasta i cieszyć się z pozytywnej oceny tych wyników przez mieszkańców. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy niezależnie od zajmowanego stanowiska dołożyli swoja cegiełkę do naszych sukcesów. Dziękuje wreszcie mieszkańcom Czeladzi, ze trud i ciężką pracę na rzecz swoich rodzin, ale także naszej malej ojczyzny. Znakomite wyniki naszego miasta, jego szybki rozwój i modernizacja, to nasze wspólne dzieło i nasza wspólna radość – powiedział Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.