– Budżet w nowej odsłonie, DBP 2.0. jest niezwykle innowacyjny, zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie Górniczej – mówi Piotr Drygała, naczelnik wydziału organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej Urzędu Miasta.

W czasie lutowej sesji, radni podjęli uchwałę w sprawie nowego modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

– Nowe rozwiązania stawiają jeszcze mocniej na dialog w sprawie przedsięwzięć w dzielnicach zamiast konkurencji między projektami. I tak np. Dzielnicowe Forów Mieszkańców stały się prezentacjami, a nie dyskusjami nad wspólnym projektowaniem dzielnicy przez mieszkańców. Mankamentami okazały się także zbyt krótki czas, jaki poświęcano na dialog, a także brak możliwości ingerencji w poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji – wskazuje Piotr Drygała, naczelnik wydziału organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej UM.

Nowy model tworzony był od września. Pracował nad nim specjalny zespół, złożony z15 dąbrowian wybranych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Uwagi przekazali też urzędnicy, którzy na co dzień realizują zadania wybrane w poprzednich edycjach głosowań mieszkańców. W czasie konsultacji społecznych, swoje pomysły i spostrzeżenia przedstawili również mieszkańcy. Opracowany w ten sposób projekt uchwały, podczas sesji 8 lutego, poparli radni miejscy.

– Budżet w nowej odsłonie, DBP 2.0. jest niezwykle innowacyjny, zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie Górniczej, stawiając na jakość dialogu urzędu z mieszkańcami i, co najważniejsze, na pogłębiony dialog samych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach – mówi Piotr Drygała.

Na wiosnę zaplanowano rozpoczęcie działań związanych z diagnozą potrzeb w poszczególnych dzielnicach, zgłaszaniem pomysłów i przekładaniem ich na konkretne projekty do realizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Tam, gdzie w czasie spotkań, dyskusji i forów mieszkańców nie zostanie wypracowana lista takich zadań, wyłonione zostaną maksymalnie trzy propozycje, które jesienią trafią pod głosowanie.