Od 1 do 12 października mieszkańcy Będzina głosują na 36 projektów, które zgłoszono w tegorocznym budżecie obywatelskim.

Trwa głosowanie w będzińskim budżecie obywatelskim. Do podziału jest 1 mln zł, a zwycięskie pomysły zostaną zrealizowane w 2020 roku.

Mieszkańcy królewskiego miasta mogą głosować na dwa sposoby: poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej miasta lub w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w urzędzie.

Każdy mieszkaniec Będzina może głosować tylko raz i jest uprawniony do oddana jednego głosu. Formularz interaktywny lub kartę do głosowania udostępnia się osobie uprawnionej po uprzedniej weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu. Na karcie dostępnej w urzędzie głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w karcie obok wybranego zadania.

Będzinianie mogą wybierać spośród 36 pozytywnie zweryfikowanych projektów. Są to m.in. nowe miejsca parkingowe, remont placu zabaw, instalacje czujnika smogu, Strefa Aktywności Rodzinnej, modernizacje boisk, plac zabaw dla niepełnosprawnych czy też zakup automatów do odbioru zużytych butelek.