W czwartek, 14 grudnia odbędzie się spotkanie poświęcone nowej formule Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

– W 2017 roku przeprowadziliśmy w mieście budżet partycypacyjny według nowego modelu, tzw. DBP 2.0. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańców, działaczy organizacji pozarządowych oraz samorządowców udało się zrealizować procedurę, w ramach której mieszkańcy w drodze dyskusji wypracowali projekty do realizacji w swoich dzielnicach – opowiada Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM.

Głównym tematem spotkania będą nowe rozwiązania zastosowane w tym roku.

– Będzie ono miało wymiar praktyczny. Postaramy się przedstawić krok po kroku, jak model był przygotowany, wdrażany i jak przebiegła jego realizacja. Zaprezentujemy nie tylko dane liczbowe, ale również przebieg procesu w poszczególnych dzielnicach, wskazując na jego dobre strony i problemy na jakie natrafiliśmy – tłumaczy Piotr Drygała.

Głównym organizatorem wydarzenia jest dąbrowski magistrat, a współorganizatorami Związek Miast Polskich, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacja Napraw Sobie Miasto.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia, w godz. 11-15:30 w Pałacu Kultury Zagłębia.

– Zgłoszenia udziału, na adres twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl, przyjmowane będą do 11 grudnia – informuje dąbrowski magistrat.

PROGRAM

10.30 – 11.00 Rejestracja
11.00 – 11.10 Otwarcie
11.10 – 11.20 Prezentacja wyników Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
Zbigniew Podraza – prezydent Dąbrowy Górniczej
11.20 – 11.45 Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0. Dialog zamiast rywalizacji
Anna Karłowska – Fundacja Napraw Sobie Miasto
Piotr Drygała – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
11.45 – 12.30 Dąbrowski Budżet Partycypacyjny 2.0 okiem ekspertów
Ewa Stokłuska – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
Jan Jakub Wygnański – Fundacja Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
12.30 – 13.00 Moderatorzy dialogu – panel z udziałem animatorów DBP 2.0
prowadząca panel: Anna Karłowska – Fundacja Napraw Sobie Miasto
13.00 – 14.00 Przerwa
14.00 – 15.30 Otwarte Posiedzenie Komisji Dialogu i Partnerstwa Związku Miast Polskich. Spotkanie dla samorządowców zainteresowanych dyskusją o modelach budżetów partycypacyjnych oraz projektach regulacji prawnych w tym zakresie.