W poniedziałek, 1 października rozpocznie się głosowanie w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Będzinie. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród blisko 50 projektów.

Budżet obywatelski wchodzi w kolejny etap. Po przeprowadzeniu analizy 56 zgłoszonych projektów zadań oraz dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień złożonych przez zgłaszających, komisja podjęła decyzję o dopuszczeniu do głosowania 47 projektów zadań.

Mieszkańcy będą mogli głosować m.in. na Punkt informacji turystycznej na dworcu PKP, musical w Teatrze Dormana, koncert na dworcu w Będzinie, plenerową wystawę zdjęć dawnego Będzina w Śródmieściu, promocję czytelnictwa w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, streetart – miejską galerię sztuki, strefę psiej aktywności w Grodźcu, uruchomienie sieci wypożyczalni miejskich rowerów, budowę ścieżki rowerowej na trasie nieistniejącej linii tramwajowej, działania mające na celu walkę ze smogiem, a także osiedlowe projekty rewitalizacji.

– Oddając część budżetu w ręce mieszkańców, liczyliśmy, że pojawią się projekty o szerokim zakresie. Tak też się stało. Dlatego zachęcam wszystkich do zapoznania się z nimi oraz oddania głosu na jeden wybrany – tłumaczy Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Na sugestie mieszkańców przeznaczona będzie kwota miliona złotych. Wyboru zadań dokonają w głosowaniu tajnym, które odbędzie się w dniach 1 – 12 października. Do głosowania uprawnieni będą wszyscy mieszkańcy Będzina. Swój głos można oddać za pomocą interaktywnego formularza lub poprzez oddanie głosu w formie pisemnej na kartach do głosowania dostępnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie (w godzinach pracy urzędu).

Formularz interaktywny lub kartę do głosowania udostępnia się osobie uprawnionej po uprzedniej weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu. Weryfikacja ta odbywa się poprzez podanie danych osobowych oraz złożenie stosownych oświadczeń.

– To mieszkańcy zdecydują, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu miasta w 2019 roku – podkreśla prezydent.