Rusza remont dawnych warsztatów elektrycznych i transformatorowych byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Miasto przekazało już plac budowy.

W Czeladzi rusza kolejna duża inwestycja. Tym razem do rewitalizacji oddano budynki po kopalni Saturn. Inwestycja w 90 proc. jest finansowana przez Unię Europejską. Dzięki temu zdewastowane budynki odzyskają swój dawny blask i będą służyć mieszkańcom.

– Zdewastowane budynki przekazaliśmy firmie z Warszawy, która w kooperacji z jedną z lokalnych firm, będzie realizowała remont warsztatów elektrycznych i transformatorowni – poinformował burmistrz Zbigniew Szaleniec.

Wizualizacja Warsztatów Aktywności Miejskiej „Saturn” w Czeladzi - fot. UM Czeladź
Wizualizacja Warsztatów Aktywności Miejskiej „Saturn” w Czeladzi – fot. UM Czeladź

Inwestycja polega na przekształceniu budynku dawnych warsztatów elektrycznych i budynku transformatorów byłej KWK Saturn na potrzeby utworzenia siedziby Warsztatów Aktywności Miejskiej. Obiekty będą ze sobą połączone szklanym łącznikiem, stanowiącym dodatkową powierzchnię umożliwiającą realizację nowych funkcji.

Zakres prac, dostosowujących obiekty do potrzeb stworzenia Warsztatów Aktywności Miejskiej „Saturn”, obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty konstrukcyjne, wykonanie posadzek, ścianek działowych i tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji zewnętrznej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego, a także wykonanie nowych instalacji i zagospodarowanie terenu.

– W obiekcie będą świadczone usługi dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych poprzez realizację zadań, takich jak kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, rozwijanie kompetencji społecznych, staże, subsydiowane zatrudnienie, terapia uzależnień oraz pedagogika pracy i wiele innych – wyjaśnia Tomasz Michałek z biura prasowego UM w Czeladzi.

Wartość całkowita inwestycji to 3,9 mln zł, a dofinansowanie 2,86 miliona złotych. Wkład własny wynosi 1,04 mln zł.