W dąbrowskich Ząbkowicach kończą się prace związane z budową tunelu, który zapewni komunikację między peronami i dwiema częściami dzielnicy oddzielonymi torami kolejowymi. Nowy tunel zastąpi wykorzystywaną do tej pory, starą kładkę. Koszt inwestycji to ponad 10,5 mln zł.

„Dostosowanie stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się” to wspólne zadanie realizowane od 2017 roku przez gminę i PKP Polskie Linie Kolejowe w Częstochowie. Koszt inwestycji to ponad 10,5 mln zł. Udział miasta w tym przedsięwzięciu wynosi 3,2 mln zł.

Inwestycja objęła budowę przejścia podziemnego pod torami kolejowymi wraz z montażem wind obsługujących perony stacji, pochylniami – podjazdami dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, utworzenie nowego ciągu komunikacyjnego pieszo-rowerowego z wydzielonym pasem dla rowerzystów, remont peronu nr 1 oraz rozbiórkę kładki nad torami kolejowymi. Będzie nowe oświetlenie i monitoring.

-Nowy tunel zastąpi wykorzystywaną do tej pory, starą kładkę, która została już wyburzona. Niezbędne było także przełożenie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z inwestycją – mówi Lucyna Stępniewska z biura prasowego UM Dąbrowa Górnicza.

Warto wspomnieć, że budowa tunelu to nie jedyna inwestycja w tej dzielnicy. Przy ulicy Dworcowej, w bezpośrednim sąsiedztwie ząbkowickiego dworca powstanie centrum przesiadkowe wraz z przebudowanym tam układem komunikacyjnym. Obecnie ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania.

Przed budynkiem dworca powstaną: podjazd i przystanki dla autobusów komunikacji miejskiej, miejsca postojowe dla podwożonych przez taksówki lub samochody prywatne pasażerów, zadaszone parkingi (stojaki) dla rowerów oraz 22 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Zgodnie z planem inwestycja ma zakończyć się do końca czerwca 2019 roku. W budżecie na ten cel zarezerwowano ok. 3,5 mln zł.