Zbliża się jesienna akcja odszczurzania na terenie Czeladzi. Przeprowadzenie odpowiednich czynności jest obowiązkowe. Burmistrz przypomina i ostrzega mieszkańców.

Obowiązek przeprowadzenia powszechnej akcji dotyczy mieszkańców, firmy, instytucje i zakładów pracy. Deratyzacja odbędzie się w terminie od 1 do 15 października. Akcja deratyzacji polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki. Miejsca docelowe to budynki:

 • mieszkalne,
 • produkcyjne,
 • magazyny,
 • placówki służby zdrowia,
 • oświaty,
 • handlowe,
 • gastronomiczne,
 • gospodarstwa rolne,
 • sieci kanalizacyjne,
 • ciepłownicze,
 • teletechniczne,
 • wszystkie inne miejsca, gdzie możliwe jest przebywanie gryzoni.

Właściciele nieruchomości przed przystąpieniem do akcji zobowiązani są do oczyszczania posesji i innych wyżej wymienionych miejsc z wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych oraz zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.

W czasie wykonywania czynności związanych z deratyzacją należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji poszczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać bez opieki. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.
Po 15 października należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić administrowane nieruchomości.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania określa regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czeladź.