Za nami 100 dni funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Powołanie metropolii wyzwoliło niesamowicie twórczy potencjał do pokonywania różnych barier – mówi Kazimierz Karolczak, szef GZM i zapowiada prace nad czteroletnim programem działań strategicznych.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 roku, a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 roku. Związek skupia 41 miast i gmin Śląska i Zagłębia, które zamieszkuje 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

W czwartek, 12 kwietnia, minęło 100 dni od rozpoczęcia działalności GZM. Z tej okazji władze metropolii postanowiły pokazać, co już udało się zrealizować oraz przedstawić plany na przyszłość.

– Za nami pierwsze 100 dni funkcjonowania metropolii. To niewiele ponad trzy miesiące, a w ciągu tak krótkiego czasu udało się nam wypracować i wdrożyć rozwiązania, na które czekaliśmy prawie 20 lat. Od samego początku porównywałem metropolię do narzędzia, które ma służyć do poprawy komfortu życia mieszkańców. Dzisiaj, z perspektywy tych 100 dni, mogę powiedzieć, że jej powstanie wyzwoliło niesamowicie twórczy potencjał do pokonywania tych barier, które przeszkadzały nam w bardziej dynamicznym rozwoju. Musimy wrzucić „drugi bieg”, aby Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stawała się silnym partnerem dla innych ośrodków miejskich i żeby naszą wizytówką było poczucie, że tu się po prostu fajnie mieszka, żyje i pracuje – powiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Wśród największych osiągnięć, przedstawiciele metropolii wymieniają m.in. wspólne bilety komunikacji miejskiej (obowiązujące na terenie całej GZM), bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dziec i młodzieży do 16 lat, wprowadzenie tzw. dni smogowych, czyli bezpłatnych przejazdów dla kierowców z powodu smogu oraz Fundusz Solidarności (100 mln zł z budżetu metropolii podzielono na 122 projekty infrastrukturalne biedniejszych gmin członkowskich).

Teraz wszyscy patrzą w przyszłość i pracują nad czteroletnim „Programem działań strategicznych”. Dokument ten będzie podstawą działań metropolii w kontekście nowej perspektywy EU i w czasie wypracowywania strategii na lata 2021-2028 z perspektywą do 2035 roku.

– Opracowanie strategii to proces długotrwały, dlatego też rozpoczęliśmy prace nad „Programem działań strategicznych” na najbliższe cztery lata. Dosłownie za parę dni rozpoczynamy serię spotkań z gminami, uczelniami, biznesem, seniorami i NGO, by dokument ten był naszym wspólnym dziełem, byśmy realizowali te ustawowe zadania, przypisane metropolii, na które jest zapotrzebowanie społeczne – wyjaśnia Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu GZM.

Zapowiedziane przez Danutę Kamińską spotkania mają odbywać się w drugiej połowie kwietnia. Ich celem będzie nabór projektów, które mogłyby zostać wpisane do „Programu działań strategicznych”. Na maj i czerwiec planowana jest ocena ekspercka, przy wsparciu powołanej już Rady Społeczno-Gospodarczej GZM. Następnie mają odbyć się konsultacje społeczne. Przyjęcie dokumentu planowane jest do końca trzeciego kwartału 2018 roku.

Zgodnie z zapowiedziami władz GZM, „Program działań strategicznych” ma uwzględnić ustawowe i statutowe działania związane mi.in. z kształtowaniem ładu przestrzennego i zrównoważonym rozwojem metropolii (m.in. Fundusz Solidarności, wspólny zakup energii i gazu), rozwojem publicznego transportu zbiorowego i mobilności miejskiej (m.in. unowocześnienie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych czy rozwój bezemisyjnego transportu).

Metropolia zamierza też zajmować się rozwojem społecznym i gospodarczym (m.in. Open Data, budowa międzynarodowej sieci współpracy), promocją związku i jego obszaru (m.in. opracowanie strategii promocji), a także rozwojem instytucjonalnym (m.in. opracowanie strategii i budowa platformy dobrych praktyk).

Szacowana wartość projektów, które metropolia chce zrealizować do 2022 roku wynosi ok. 1 mld złotych.