Z roku na rok systematycznie spada liczba zawieranych małżeństw. Coraz częściej wybieramy wolne związki, co potwierdzają dane GUS.

Zmienia się model rodziny. Od spisu z 2002 roku w Polsce nastąpił wyraźny kryzys instytucji małżeństwa, wzrosła także tendencja do życia w nieformalnych związkach. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika że systematycznie spada liczba zawieranych małżeństw.

W Dąbrowie Górniczej, w 2015 roku zawarto 525 nowych związków małżeńskich, dla porównania w 2005 roku zawarto ich 704. Natomiast w pierwszej połowie 2016 roku powstało 193 nowych związków małżeńskich, w tym samym okresie w 2006 roku było ich 248.

Z kolei w Sosnowcu w 2015 roku zawarto 937 małżeństw, dziesięć lat wcześniej powstało 1258 nowych związków małżeńskich. GUS podaje, że do połowy ubiegłego roku na związek małżeński zdecydowało się 358 par, w tym samym czasie w 2005 roku było ich o 132 więcej.

Z informacji GUS wynika, że później decydujemy się także stawać na ślubnym kobiercu. Obecnie mężczyźni, najczęściej, decydują się na związek małżeński w wieku 29 lat, z kolei kobiety wychodzą za mąż mając około 27 lat. Natomiast jeszcze w 1990 roku prawie 50 procent mężczyzn zawierających małżeństwo nie przekroczyła 25 lat. W 2013 roku było to już tylko 17 procent. Wśród kobiet udział ten zmniejszył się z 70 procent do 34. W konsekwencji nastąpiło przesunięcie grupy wieku najczęstszego zawierania małżeństwa z 20-24 na 25-29 lat.

A co z rozwodami? W 2015 roku, w Dąbrowie Górniczej na rozwód zdecydowało się 259 par. Z kolei w Sosnowcu w 2015 roku przeprowadzono 465 rozwodów. Warto dodać, że statystyczni rozwodnicy kończą małżeństwo z powodu „różnicy charakterów” przed upływem 10 lat w związku.