Już wkrótce skwer przy ulicy Parkowej w Zawiercie zmieni swoje oblicze. Miasto planuje gruntowną rewitalizację.

Już wkrótce tereny zielone przy ulicy Parkowej w Zawierciu zmienią wygląd. Miasto planuje bowiem gruntowną rewitalizację.

Zakres robót jest dość szeroki i obejmuje m.in. likwidację istniejących na starych, asfaltowych alejek i wykonanie nowych z płyt betonowych, na podbudowie z kruszywa, a także fragmenty nawierzchni z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa, wykonanie nowej nawierzchni biologicznie czynnej tzn. zieleń niska, trawniki z nasadzeniami drzewami i krzewami ozdobnymi.

Jak zapewniają urzędnicy, istniejący drzewostan zostanie zachowany. – Wyjątkiem są dwa drzewa, które są w złym stanie i przeznaczone do wycinki – mówią.

To jednak nie koniec zmian. Na skwerku pojawi się nowe, dekoracyjne oświetlenie umieszczone w powierzchni posadzki oraz mała architektura – ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, donice betonowe oraz gabiony.