Komenda Miejska Policja w Sosnowcu ma nowego zastępcę komendanta. Został nim podinsp. Mariusz Łabędzki. Do zmian w kierownictwie doszło też w Dąbrowie Górniczej.

Od 18 marca komendant sosnowieckiej policji insp. Dominik Łączyk będzie miał nowego zastępcę. Funkcję tę będzie pełnił podinspektor Mariusz Łabędzki, dotychczasowy naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Mariusz Łabędzki z sosnowiecką komendą związany jest od początku swojej służby. Przez prawie 28 lat przepracował w pionie prewencji. Był również m.in. komendantem komisariatu IV, a przez sześć ostatnich lat kierował wydziałem prewencji.

Do zmian w kierownictwie doszło również w dąbrowskiej komendzie. Nowym zastępcą komendanta został podinsp. Piotr Uwijała, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.