Zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nastąpią już w grudniu. Jedną z najważniejszych jest przeniesienie usług elektronicznych na inny serwis internetowy.

CEIDG jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal bardzo ułatwia prowadzenie firmy. Dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą.

Usługi elektroniczne ceidg.gov.pl zostaną przeniesione na serwis Biznes.gov.pl. Zmianie ulegną również formularze wniosków, instrukcji oraz zaświadczeń. Konkretna data jest nieznana, natomiast jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii wszystkie zmiany wejdą już w grudniu.

Portal skierowany jest głównie do: przedsiębiorców, osób fizycznych, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą oraz osób, które szukają informacji na temat firm i przedsiębiorców.

Funkcje portalu

  • znajduje się tam jeden prosty i zintegrowany formularz wniosku o wpis do CEIDG. W celu potwierdzenia tożsamości jest potrzebny certyfikat kwalifikowany albo profil zaufany (eGo),
  • portal jest wyposażony w wyszukiwarkę firm i osób, które prowadzą firmy w Polsce,
  •  każdy odnajdzie w nim informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej,
  • dla nowych użytkowników są filmy instruktażowe, które instruują krok po kroku jak wypełnić wniosek o wpis do CEIDG.