Zakończyła się przebudowa skrzyżowania na Syberce w Będzinie. Nowe rondo ma usprawnić komunikację i poprawić poziom bezpieczeństwa.

W lipcu rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Rafała Sznajdera i ul. Sierżanta Załogi w Będzinie. We wtorek, 16 września oficjalnie otwarto tu rondo, które, według decydentów, ma nie tylko usprawnić komunikację, ale i poprawić poziom bezpieczeństwa.

– Nowopowstałe rondo zapewni płynny ruch pojazdów, w tym samochodów ciężarowych i autobusów oraz podniesie bezpieczeństwo jazdy. Uzupełnieniem układu komunikacyjnego będą chodniki dla pieszych o szerokości 3,5 m. Mogą one zostać przekształcone w ciągi pieszo-rowerowe – informuje Jarosław naczelnik wydziału zarządzania bezpieczeństwem publicznym w starostwie.

Koszt inwestycji to blisko milion złotych, z czego część z tej kwoty dołożyło miasto. Przebudową zajmowało się konsorcjum firm JKM z Mikołowa i Drocad z Tychów.