W 2021 roku Patryk Małecki został zawieszony przez Zagłębie Sosnowiec. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację zawodnikowi.

Konflikt na linii zawodnik – klub rozpoczął się w marcu 2021 roku. Wówczas Małecki miał naruszyć nietykalność cielesną Łukasza Matusiaka, asystenta ówczesnego trenera sosnowiczan, Kazimierza Moskala.

Zawodnik został zawieszony. Klub złożył wniosek do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, by ukarać go dyskwalifikacją na pięć miesięcy. Decyzja organu centralnego była łagodniejsza dla zawodnika. Otrzymał on dwa miesiące dyskwalifikacji oraz karę 10 tysięcy złotych.

Piłkarz w lipcu opuścił klub, a sprawa trafiła do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Ten w kwietniu 2022 roku wydał wyrok korzystny dla Małeckiego. Zawodnik ma otrzymać od Zagłębia pensje za połowę kwietnia, maj i czerwiec 2021 roku oraz premię za podpis. Łącznie to około 150 tysięcy złotych.

Nie ma jednak pewności, czy zawodnik otrzyma pieniądze. Wszystko spowodowane jest faktem, że klub może złożyć odwołanie od decyzji sądu. Zagłębie czeka na uzasadnienie wyroku, a następnie odwoła się od tej decyzji.