O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza. Potrwa do końca głosowania w niedzielę.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę (21 października). Lokale będą czynne w godzinach od 7 do 21. Do tego czasu trwa cisza wyborcza.

Czym jest cisza wyborcza?

Cisza wyborcza to czas po kampanii wyborczej, w którym wyborca powinien się zastanowić nad swoim wyborem. Kampania wyborcza w założeniu zaczyna się z dniem ogłoszenia rozporządzenia przez premiera RP i kończy się 24 godziny przed dniem głosowania.

Kiedy zaczyna się cisza wyborcza?

Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed dniem wyborów i trwa do końca głosowania. W tegorocznych wyborach samorządowych cisza wyborcza rozpoczęła o północy z piątku na sobotę i potrwa do zakończenia wyborów, czyli do 21 października, do godz. 21.00.

Czy cisza wyborcza może być przedłużona?

Istnieje taka możliwość. Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, czyli np. zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudniają lub paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej bądź poważnie ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.

Jakie zachowania są zabronione w czasie trwania ciszy wyborczej?

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno w tym czasie zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym, polegająca m.in. na eksponowaniu symboli i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Cisza wyborcza w internecie

Cisza wyborcza dotyczy również internetu. Zabronione jest zakładanie grup, wydarzeń, stron kampanii i kandydatów w wyborach, a także komentowanie i wyrażanie stronniczych opinii na temat poszczególnych kandydatów. Nie wolno też publikować dokumentów i zdjęć, które promują polityków biorących udział w wyborach.

Co grozi za agitację wyborczą w trakcie ciszy wyborczej?

Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna. Według Kodeksu Wykroczeń może ona wynosić od 20 do 1000 złotych. O wiele wyższa kara jest za publikowanie sondażowych wyników wyborów w czasie ciszy wyborczej. Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny od 500 tys. zł do 1 mln zł.