Dobra informacja dla przyszłych rodziców. 3 grudnia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim wróciły porody rodzinne. Porody te – ze względu na drugą falę koronawirusa – były wstrzymane od połowy października.

Od czwartku, 3 grudnia, w sosnowieckim szpitalu znowu mogą odbywać się porody rodzinne. Porody te – ze względu na drugą falę koronawirusa – były wstrzymane od połowy października.

Porody rodzinne wróciły, jednak w trosce o bezpieczeństwo sosnowiecka lecznica wprowadziła listę zasad, która pozwoli lepiej przygotować się do tego najważniejszego w życiu wydarzenia.

Porody rodzinne w sosnowieckim szpitalu

Przyjęcie pacjentki odbywa się standardowo – obowiązuje jednak triaż w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. – Jeśli pacjentka deklaruje, że chce rodzić z osobą towarzyszącą, osoba ta przechodzi procedurę triażu, podobnie jak rodząca – informują przedstawiciele sosnowieckiego szpitala. Triaż polega na wywiadzie epidemiologicznym, pomiarze temperatury, a także sprawdzeniu saturacji oraz liczby oddechów.

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba), która zamieszkuje z rodzącą co najmniej przez 14 dni przed porodem. Osoba nie może towarzyszyć przyszłej mamie, jeżeli jest objęta kwarantanną, izolacją lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.

Pary przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed planowanym terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami.

Kobieta ciężarna i osoba towarzysząca pozostają przez cały okres porodu na terenie szpitala w masce medycznej, którą należy wymieniać co 1-2 godziny. Jeżeli zdrowa przyszła mama nie chce rodzić w maseczce, a przebywa w indywidualnej sali porodowej, to do III okresu porodu, czyli ok. 2 godzin po porodzie, może przebywać bez maseczki.

O porodzie rodzinnym decyduje lekarz

Osoba towarzysząca musi zostać objęta opieką położnej, poinstruowana o obowiązujących zasadach stosowania ŚOI (ubranie jednorazowe i maseczka chirurgiczna zmieniana co 1–2 godz.) oraz higieny rąk, a także konieczności zachowania dystansu (2 m) od innych osób, w tym personelu medycznego.

Po wejściu na salę porodową osoba towarzysząca przyszłej mamie nie opuszcza jej. Osoba towarzysząca przebywa z rodzącą do III okresu porodu, czyli do ok. 2 godz. obserwacji poporodowej, następnie opuszcza blok porodowy pod nadzorem personelu oddziału.

Jeżeli planowane było cesarskie cięcie lub w trakcie porodu zachodzi konieczność jego wykonania, osoba towarzysząca nie może uczestniczyć w zabiegu. Może natomiast „kangurować” noworodka. W czasie trwania cięcia bierze prysznic i po przebraniu w czyste ubranie oczekuje na dziecko.

Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz po wstępnym badaniu osoby towarzyszącej i ocenie ryzyka epidemicznego.