Wojkowice otrzymały zgodę od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na uchwalenie budżetu miejskiego.

Wydatki miasta wyniosą 62,8 miliona złotych. Blisko 50 proc. tej kwoty (30,5 miliona) zostanie przeznaczone na inwestycje miejskie. To ogromna różnica w porównaniu do poprzednich budżetów. W ciągu 6 lat sam budżet wzrósł o ponad 30 milionów złotych.

Kwota przeznaczona na inwestycje to jeszcze większy wzrost. W 2015 roku budżet na nie wynosił niecałe cztery miliony złotych. Miasto na razie nie ujawnia jakie inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku – trzeba poczekać na uchwalenie budżetu przez radę miasta, co wydaje się formalnością.

Ponadto burmistrz Wojkowic poinformował, że planowany dług miasta ma wynieść 9,5 miliona złotych. Jeżeli faktycznie tak się stanie, to będzie on niższy o milion złotych w porównaniu do 2015 roku. – Przy zwiększeniu dochodów i ogromie inwestycji zadłużenie spada i jest jednym z najniższych w okolicy – mówi Tomasz Szczerba.