Burmistrz Sławkowa przygotował uchwałę dotyczącą likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jest to efekt niskich standardów pracy zakładu i fiaska podejmowanych prób ich poprawy.

Mieszkańcy Sławkowa od dawna doświadczają kiepskiej jakości pracy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Niestety, podejmowane od dłuższego czasu próby poprawy efektywności pracy nie przynoszą rezultatu. Dotychczas wykonano m.in. kontrolę funkcjonowania zakładu, wprowadzono raportowanie wykonanych zadań czy sprawdzono, jak z gospodarką wodno-ściekową i komunalną radzą sobie inne gminy.

Efektem tych analiz jest decyzja o likwidacji zakładu. – Tak, jak zapowiadaliśmy, w tej kadencji musimy skoncentrować się na działaniach związanych z poprawą obsługi mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Kierując się tym założeniem, wynikami naszych analiz oraz względami ekonomicznymi i organizacyjnymi przygotowałem dla radnych projekt uchwały o likwidacji zakładu w celu realizacji tych zadań bezpośrednio przez miasto, a nie pośrednio w formie zakładu budżetowego – wyjaśnia Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa. – Rozwiązanie takie doskonale się sprawdza w małych gminach. Ponadto w Sławkowie już takie podejście zastosowaliśmy w przypadku zieleni i utrzymania czystości – dodaje.

Warto podkreślić, że w marcu miasto przejęło do bezpośredniej realizacji od MZWiK utrzymanie czystości i zieleni. Wcześniej te zadania zlecano wodociągom. Efekty prac są zadowalające, dlatego burmistrz postanowił, aby pozostałe zadania, realizowane dotychczas przez sławkowskie wodociągi, przejął urząd miasta.

Jak podkreślają władze miasta, przygotowane zmiany mają przede wszystkim poprawić jakość świadczonych na rzecz mieszkańców usług. Część zadań będzie zlecona do realizacji profesjonalnym podmiotom zewnętrznym, jak np. zimowe utrzymanie dróg.

– Z przeprowadzonych analiz wynika, że stawki usług proponowane przez sławkowskie wodociągi są bowiem z reguły wyższe, niż te wynikające z rozeznania cenowego wśród podmiotów zewnętrznych – wyjaśnia Rafał Adamczyk. – Kluczem jest specjalizacja, a tej w wodociągach po prostu nie ma, czego efekty mogliśmy obserwować chociażby ostatniej zimy. Sprzęt zakładu musiał być zaangażowany jednocześnie w odśnieżanie dróg i odbiór ścieków od mieszkańców. W efekcie oba zadania były realizowane bardzo nieefektywnie – dodaje.

Likwidacja wodociągów ma pozytywnie wpłynąć na mieszkańców, którzy obecnie są odbiorcami usług realizowanych przez MZWiK. – Zmiana, którą wprowadzamy, jest pierwszym etapem procesu poprawy jakości zadań. Likwidacja wodociągów pozwoli też na zwiększenie stopnia nadzoru nad efektywnością prac. Zachowana zostanie przy tym ciągłość realizacji zadań własnych gminy – przekonuje burmistrz Sławkowa.

Decyzja o likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie może zostać podjęta jeszcze w maju. Proces likwidacji potrwać ma do końca roku. Następnie, zobowiązania spółki zostałyby przejęte przez miasto. Jak zapowiada burmistrz, zoptymalizowane zostaną też zasoby majątkowe i osobowe, którymi obecnie dysponuje MZWiK.