Dziesięciu wykonawców złożyło oferty w przetargu na remont wiaduktu w Zawierciu, w ciągu drogi krajowej nr 78. Wkrótce poznamy wykonawcę zadania.

Wiadukt został wybudowany w 1970 roku. Ma prawie 197 metrów długości i ponad 17 metrów szerokości. Położony jest nad linią kolejową i ulicami: Towarową, Kościuszki i Okulickiego w Zawierciu.

Jego remont będzie polegał m.in. na rozbiórce elementów wyposażenia i ich odtworzeniu wraz z reprofilacją płyty pomostowej i wymianą izolacji płyty pomostowej, naprawie konstrukcji nośnej oraz podpór wiaduktu. Ponadto w zakres remontu wchodzi odtworzenie nawierzchni na dojazdach, przycinka drzew oraz wykonanie prac porządkowych.

W chwili otwarcia ofert, oferta z najniższą ceną wynosiła 7 355 115,32 zł, a z najwyższą 9 845 772,39 zł. Zamawiający, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 8 817 057,77 zł brutto.

Komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Głównym kryterium jest cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (40 proc.). Wkrótce poznamy wykonawcę zadania, który na jego realizację będzie miał czas do 30 listopada 2020 roku.