Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie oddziału okulistyki w podupadłym, w ostatnich latach, będzińskim szpitalu. Koszt inwestycji to 6 mln zł.

Kondycja finansowa PZZOZ w ostatnich latach, delikatnie mówiąc, nie nastrajała optymistycznie. Wystarczy tylko wspomnieć, że zadłużenie szpitala od 2015 roku, kiedy wynosiło 63,4 mln zł, wzrosło w 2016 roku o 10 mln zł. Co gorsze, placówka w 2016 roku miała ujemny kapitał własny w kwocie minus 30,6 mln zł, tak więc gdyby PZZOZ był spółką, musiałby ogłosić upadłość.

Władze szpital, twierdzą, że próbują polepszyć fatalną sytuację placówki. Z jakim skutkiem? Przekonamy się kiedy poznamy wyniki finansowe za ubiegły rok, obecnie PZZOZ jest w trakcie zamykania ksiąg rachunkowych.

Aczkolwiek istotną zmianą, w ostatnim czasie, było przejęcie od dąbrowskiego szpitala okulistyki, a oddanie kontraktu na laryngologię. Warto wspomnieć, że okulistyka to jeden z najbardziej rentownych oddziałów, za który NFZ dobrze płaci. Decyzja niezrozumiała z punktu widzenia władz dąbrowskiej placówki, ale korzystna dla PZZOZ.

Obecnie na oddziale okulistyki w szpitalu w Czeladzi realizowane są zabiegi zaćmy – około 250 miesięcznie i witrektomii – 15 zabiegów miesięcznie. Zapotrzebowanie na tego typu zabiegi stale rośnie, a pacjenci czekają w coraz dłuższych kolejkach dlatego też podjęto decyzję o budowie oddziału okulistyki w szpitalu w Będzinie.

– Zwiększenie liczby łóżek i budowa nowej, dwustanowiskowej sali operacyjnej pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości jakimi obecnie dysponuje PZ ZOZ, jak również będzie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Będzina i powiatu – informuje Jarosław Burzawa, naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym w będzińskim starostwie.

Oddział zlokalizowany będzie na drugim piętrze będzińskiego szpitala. Natomiast w celu podniesienia komfortu obsługi pacjentów, zlokalizowane tam przychodnie specjalistyczne zostaną przeniesione do nowej lokalizacji pozbawionej barier architektonicznych – dodaje.

Planowany koszt inwestycji to 6 mln zł. Dlatego też dyrekcja PZZOZ zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe inwestycji do powiatu będzińskiego, miasta oraz z budżetu państwa.
W poniedziałek, 19 marca w czasie sesji Rady Miasta, będzińscy radni podjęli uchwałę, w której zdecydowali o przekazaniu miliona złotych z budżetu miasta na ten cel.

Środki te pozwolą na uruchomienie w ciągu kilku najbliższych miesięcy najnowocześniejszego w regionie oddziału okulistycznego wraz z blokiem operacyjnym. Pacjenci będą otoczeni opieką najlepszych specjalistów, a oddział zostanie wyposażony w najnowszy sprzęt medyczny” – skomentował na jednym z portali społecznościowych prezydent Łukasz Komoniewski.

Z kolei powiat ma na realizację inwestycji planuje przeznaczyć 1,5 mln zł. 26 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja w tej sprawie. Jak zostaliśmy poinformowani przez starostwo, w budżecie państwa zabezpieczono na ten cel kwotę nieco ponad 1,2 mln zł.