Dobre informacje dla inwestorów, którzy chcieliby otworzyć swój biznes w Czeladzi. Miasto szykuje tereny na gruntach byłej kopani Saturn.

Wkrótce swój biznes w Czeladzi można będzie ulokować nie tylko na terenach w rejonie ul. Handlowej czy Gdańskiej, ale także na gruntach byłej kopalni Saturn. Miasto rozpoczęło bowiem uzbrajanie odzyskanych pokopalnianych terenów w rejonie ul. Dehnelów oraz Scheiblera, za dyskontem spożywczym Biedronka.

W mieście powstaną tereny dla przedsiębiorców – fot. UM Czeladź

Tereny po kopalni Saturn od strony ul Dehnelów już są zagospodarowane. Od kilku lat na nowo funkcjonuje kopalniana „elektrownia”, „transformatorownia” czy „warsztaty elektryczne”. Remontowana jest też cechownia, a gotowy jest projekt na wykorzystanie warsztatów mechanicznych – poinformował Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Oczywiście te obiekty nie pomagają już wydobywać węgla, ale dalej służą naszym mieszkańcom. Natomiast zarośnięta chwastami i samosiejkami na swój czas czekała pozostała południowa część terenów pokopalnianych. I właśnie się doczekała – dodał.

W mieście powstaną tereny dla przedsiębiorców – fot. UM Czeladź

Dzięki w znacznej części unijnym środkom rozpoczęła się budowa ul. Scheiblera i uzbrojenie terenów. – Nowa ulica i wyposażone w kanalizację, wodę i energię tereny pozwolą na ich gospodarcze wykorzystanie. Po zakończeniu tej inwestycji także cały niezabudowany dziś teren Saturna znów będzie służył miastu i naszym mieszkańcom. W ramach inwestycji, którą za prawie 4 mln zł realizuje firma DROGOPOL-ZM, powstanie droga łącząca ul. Dehnelów z przyszłą Biedermanna i dalej Węglową, chodniki, ścieżka rowerowa, kilkadziesiąt miejsc parkingowych i uzbrojony będzie teren przeznaczony pod inwestycję gospodarczą – podkreśla burmistrz Zbigniew Szaleniec.