Miasto wnioskowało o pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dwóch zaniedbanych i zniszczonych ulic. Dotację otrzymało, ale mniej i praktycznie nie do wykorzystania.

Porębianom dziury w nawierzchni przy ulicy Roździeńskiego i Wiejskiej mocno dają się we znaki. Władze miasta zdają sobie z tego sprawę i zapewniają, że remont w tym rejonie jest na szczycie listy pilnych rzeczy do zrobienia w mieście. By przybliżyć inwestycję, urząd już w 2018 roku podpisał umowę z profesjonalną pracownią projektową. To wykonała szczegółową analizę, na której podstawie powstał projekt budowlany.

– W ramach przebudowy zaprojektowano drogę o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości 5,5 m (ul. Roździeńskiego) oraz 5 m (ul. Wiejska) obramowanej krawężnikiem. Całkowita długość jezdni wynosi 888 metrów – mówi inspektor budowlany Barbara Czernik.

Projektanci pomyśleli również o bezpieczeństwie pieszych. W trakcie remontu ulic Roździeńskiego i Wiejskiej, pojawić mają się tzw. wyspy kanalizująco-uspokajające ruch oraz punkt pomiaru prędkości z wyświetlaczem. Inwestycja zakłada także budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV, a także kanalizację sanitarną.

Ponad budżet

Problem polega jednak na tym, że sam remont obu dróg opiewa na kwotę ok. 4,5 mln zł. Co ważne, by móc go wykonać, w pierwszej kolejności należy wykonać kanalizację sanitarną. – Inaczej świeżą nawierzchnię trzeba będzie skuwać i układać na nowo – podkreślają porębscy urzędnicy.

Budowa kanalizacji podnosi jednak koszt inwestycji do ok. 10 mln zł. – Przy budżecie naszego miasta, który wynosi ok. 40 mln zł, a realnie rzecz ujmując (po odjęciu m.in. kosztów socjalnych, np. na program 500+) – 24 mln zł, taka inwestycja jest dla nas nie do udźwignięcia. Z tego też powodu robimy, co możemy, by pozyskać pieniądze z zewnątrz – zaznacza Ryszard Spyra, burmistrz Poręby.

Zbyt niskie dofinansowanie

Urząd Miasta Poręba złożył wniosek o dofinansowanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w 2019 roku. Porębska inwestycja trafiła jednak na listę zadań gminnych przekazaną prezesowi Rady Ministrów, a w konsekwencji – nie została zatwierdzona do bieżącej realizacji.

Kilkanaście dni temu okazało się jednak, że Śląski Urząd Wojewódzki – a konkretnie rzecz ujmując – Fundusz Dróg Samorządowych – dysponuje oszczędnościami, z których część przekazać może na remont ulicy Rozdzieńskiego i Wiejskiej. – Mowa o kwocie ok. 1,7 mln zł, co przy 50-procentowym wkładzie miasta i tak nie wystarcza na pokrycie kosztów całej inwestycji – zaznacza burmistrz.

Nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania

Dodatkowy kłopot polega na tym, że zgodnie w wytycznymi Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie zostało przyznane Porębie do końca 2020 roku. Co oznacza, że pieniądze te są nie do wykorzystania.

– Miasto nie ma praktycznie możliwości czasowej, by jeszcze w tym roku przeprowadzić procedurę przetargową i wyłonić wykonawcę takiego remontu – wyjaśnianą urzędnicy. – Złożyliśmy kolejny, nowy wniosek o dofinansowanie tego remontu z Funduszu Dróg Samorządowych, czekamy na jego pozytywne zaopiniowanie – podkreśla Karolina Ostrowska z Urzędu Miasta Poręba.

Władze miasta próbują też znaleźć możliwość uzyskania dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Roździeńskiego i Wiejskiej. Aktualnie nie ma jednak programów, z których można byłoby starać się o pieniądze na ten cel. – Będziemy szukać każdej możliwości, by zdobyć fundusze na to przedsięwzięcie – zapewnia burmistrz Spyra.