W Sosnowcu upamiętniono więźniów niemieckiego obozu, który mieścił się w zabudowaniach byłej fabryki Schoena w Sosnowcu. Teraz w tym miejscu znajduje się tablica pamięci, która przypomina o wydarzeniach z lat 1939-1941.

W piątek, 16 lipca, przy ulicy 1 Maja w Sosnowcu odsłonięto obelisk upamiętniający więźniów – Polaków oraz obywateli innych narodowości – którzy byli przetrzymywani i katowani w fabrycznych halach przez gestapo.

Jesienią 1939 roku w opustoszałych halach fabryki Schoena niemiecka administracja wojskowa utworzyła obóz dla żydów (Judenlager). Oprócz Polaków w obozie przetrzymywani byli żydzi z Czech, Moraw, Węgier i Rumunii. Więźniowie byli poddawani dotkliwym represjom, wykorzystywano ich też do prac przymusowych na terenie Sosnowca.

W Sosnowcu upamiętniono więźniów niemieckiego obozu – fot. UM Sosnowiec

W roku 1940 obóz przekształcono w zastępcze więzienie policyjne, nadal prowadzone przez SS-Sonderkommando w którym wciąż znęcano się nad osadzonymi podczas prowadzenia śledztw doprowadzając w ten sposób do śmierci wielu osadzonych. Wielu więźniów zostało wywiezionych do obozów zagłady.

W lutym 1941 roku więzienie przeniesiono z Sosnowca do Mysłowic, a w uporządkowanych halach fabrycznych założono warsztaty stolarskie.